Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Med Gyproc för en god arbetsmiljö

Gyproc arbetar kontinuerligt med att säkra högsta möjliga säkerhet och bästa möjliga arbetsmiljö, både för våra egna anställda och för dig som hanterar våra produkter i vardagen.

Arbetsmiljö

Gyproc bidrar till att få en så god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och skapa nya lösningar, så att du som har fysiskt krävande arbete på byggarbetsplatsen kan skona rygg och skuldra så mycket som möjligt.

Monteringsarbetet ska vara så lätt som möjligt och därför erbjuder vi även olika ergonomiska produkter och hjälpverktyg som gör arbetsprocessen enklare och mer effektiv.

Bland våra ergonomiskt underlättande produkter har vi en gipsskiva som är 25 % lättare än standardskivor, kantprofiler med inbyggda akustiktätningslister som inte kräver applicering av fogmassa, självhäftande hörnprofiler som enkelt kan klistras på hörnen efter att ha sprejats med vatten, och ett system för nedpendlade undertak där profilerna enkelt klickas ihop istället för att skruvas på plats.

Här kan du läsa mer om våra ergonomiska lösningar på byggarbetsplatsen.

För djupgående information om vilka åtgärder man kan vidta för att undvika arbetsskador, besök Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljön hos Gyproc

Medarbetarnas trivsel är viktig för Gyproc. Personalen är en viktig resurs i företaget varför det är viktigt att skapa bra och flexibla ramar för individer, såväl arbetsmässigt som socialt.

Det ska vara trevligt att komma till jobbet. Gyproc utför regelbundet trivselundersökningar för att identifiera områden som kan förbättras. Våra anställda ska känna tillfredsställelse och vara medvetna om de ramar som finns så att de kan utnyttja sina förmågor och bidra till en bättre arbetsplats. Det kräver att de har en säker arbetsplats som tar hand om både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Gyproc lägger också stor vikt vid frihet under ansvar och att vi tillsammans har det bra på jobbet och med varandra. Varje år har vi utvecklingssamtal med anställda där individens utvecklingsmöjligheter och önskemål diskuteras och följs upp.

Säkerhet är vår första prioritet

På vår fabrik i Bålsta genomför vi dagligen säkerhetsinspektioner för att säkra att de anställdas arbetsförhållanden är så säkra som möjligt. Alla våra anställda är aktiva i hanteringen av den dagliga säkerheten och bidrar till att registrera och lösa eventuella problem.  

Vi genomför även säkerhets- och arbetsmiljöprojekt, som bidrar till att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Inom Saint-Gobaingruppen, som Gyproc är en del av, har vi infört en del generella säkerhetsförbättrande åtgärder som dagligen följs av alla våra anställda i hela världen. Till exempel så har vi på oss skyddande arbetskläder med hög synlighet, vi håller i räcket när vi går i trappor och mobiltelefoner används stående, inte gående. Dessutom backar vi in när vi parkerar för att få säkrare parkeringsplatser. Det är enkla riktlinjer som bidrar till att öka säkerheten för oss alla.

Inom Gyproc

  • sätter vi ambitiösa mål för vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete
  • arbetar vi målinriktat med att förebygga arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar
  • förbättrar vi ständigt arbetsmiljön och fasthåller uppnådda resultat
  • utvärderar vi ständigt arbetet med att skapa en bra och säker arbetsmiljö
  • utvecklar och upprätthåller vi våra anställdas kompetenser, så att de känner tillfredsställelse med utförda arbetsuppgifter och är redo att ta på sig varierande arbetsuppgifter
  • följer vi gällande lagstiftning och övriga avtal, inklusive krav från Saint-Gobaingruppen
     

Gyproc har en ISO 45001 certifiering, vilket betyder att vi har förpliktigat oss att arbeta målinriktat med att skapa, fasthålla och förbättra en hälsosam och säker arbetsmiljö.