Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

  Nyhetsbrev
 

Prenumerera på Gyproc Nyhetsbrev

 

You are here

Bygga undertak och innertak

Innertak kan byggas med flertalet typer Gyproc-skivor 

Använd Gyproc Planum med försänkta lång- och kortkanter för att snabbt och enkelt få ett helt slätt resultat utan synliga skarvar; montera, spackla skarvarna och måla. Gyproc Normal fungerar också bra men kräver lite mer arbete vad det gäller spacklingen av framförallt kortkanterna. 

Du kan också använda Gyproc Kortplank, en mindre gipsskiva med fasade kanter. Den är lätt att montera och du slipper spackla skarvarna, bara skruvhålen. 

Gipsbaserade skivor har ljudisolerande egenskaper som dämpar ljudnivån från våningen ovanför. 

Kanske det viktigaste av allt; Gips brinner inte. Ett innertak av gipsskivor bidrar inte till brandspridning i motsats till många andra material.

Idag byggs många hem med stora öppna ytor, högt i innertak och hårda material. Modernt och snyggt men sällan de bästa akustiska förutsättningarna.

 

Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Du har två olika monteringsalternativ att välja mellan: Montering mot ett befintligt innertak, eller montering av ett helt nytt innertak vid renovering eller nybyggnad. I det senare fallet gör du alltid monteringen mot en glespanel. Även när det befintliga taket inte klarar att bära upp det nya gipstaket måste du söka dig fram till bjälkarna/takstolarna i det befintliga taket och fästa en glespanel i dessa. Vid önskan om bättre ljudisolering kan som alternativ Akustikprofil användas. 

Om du vill ljud- och brandisolera extra bra kan du montera två lag skivor

Om du vill ljud- och brandisolera extra bra kan du montera två lag skivor.Precis som första lag, ska lag nummer två monteras tvärs med glespanelen,som du ser här. Men montera så du får skarvarna på andra ställen. 

Använd en skivhiss vid monteringen
Använd en skivhiss vid monteringen. Börja att skruva från mitten av skivorna och ut mot kanterna. Använd Gyproc QT 29 Quick-skruv och skruva 10 mm in från långkanterna. 

Gyproc Planum har försänkta lång- och kortkanter
Med takskivan Gyproc Planum som har försänkta lång- och kortkanter behöver du inte förskjuta skarvarna i förhållande till varandra. Skarvarna ska alltid hamna ovanpå glespanelen. Skruva med Gyproc QT 29 Quick enligt ovan angivna skruvavstånd. 

Skarvarna ska alltid hamna ovanpå glespanelen

Om du monterar en vanlig gipsskiva som t.ex. Gyproc Normal 900 mm med endast försänkta långkanter är det viktigt att du förskjuter kortkantsskarvarna i förhållande till varandra. Det förhindrar sprickbildning. Skarvarna ska alltid hamna ovanpå glespanelen. Fasa av kortkanterna med en kniv. Skruva med Gyproc QT 29 Quick, 15 mm från kortkanterna. Samma avstånd använder du vid skurna långkanter invid väggen. 

 

Innertak med Kortplank

Kontrollera rummets vinklar först

Kontrollera rummets vinklar först. Det gör du lättast med två vanliga snören som du spänner mellan rummets diagonaler. Om snörena är olika långa så är rummet skevt. Då ska du påbörja takmontaget mitt i rummet.
 Du kan montera skivorna i den här ordningen när du vill ha lika stora passbitar på var sin sida
Du kan montera skivorna i den här ordningen när du vill ha lika stora passbitar på var sin sida. Men passbitarna bör inte vara smalare än 100 mm.
 Om rummet är rakt kan du börja i ena änden
Om rummet är rakt kan du börja i ena änden, så här. Då får du passbitar enbart mot den ena väggen. Kortplank ska inte spacklas annat än på skruvhuvuden, så det är ett lätt innertak att lyckas med.
 Gyproc Kortplank kan monteras längs eller tvärs glespanelen
Gyproc Kortplank kan monteras längs eller tvärs glespanelen. I båda fallen skruvar du i läkten med skruvavståndet 200 mm längs kant och 300 mm inne på skivan. Skivorna skruvas med Gyproc QT 29 Quick med 25 mm kantavstånd vid minst 70 mm bred glespanel.

 

Hitta närmaste återförsäljare