Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Integritetspolicy och användarvillkor

Integritetspolicy

Inom Saint-Gobain Sweden AB (nedan kallat SGS) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Saint-Gobain Sweden, org.nr 556241-2592, med adress Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på dataskydd.sgs@saint-gobain.com

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Användarvillkor

Detaljerna gör helheten

Det är viktigt att man redan under projekteringsstadiet väljer teknik och detaljlösningar som är anpassade till byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör Saint-Gobain Gyprocs webbplatser och dokumentation viktiga hjälpmedel, men det är då också viktigt att följande fakta beaktas:

Saint-Gobain Gyproc hänvisar i sin tekniska information till hela kedjan från produkt till färdig byggnadsdel/funktion. Saint-Gobain Gyproc bedriver en omfattande utveckling av byggnadstekniska applikationer, vilka redovisas på Saint-Gobain Gyprocs webbplatser och dokumentation. Bakom varje detalj ligger det ett omsorgsfullt utvecklingsarbete och en väl dokumenterad funktionsuppföljning.

I den tekniska informationen är det alltid helheten, dvs. detaljerna med samtliga ingående komponenter, som utvecklats och kontrollerats. Därför går det inte att i någon funktionslösning hänvisa till Saint-Gobain Gyproc-lösningar med mindre än att samtliga ingående komponenter verkligen är produkter anvisade av Saint-Gobain Gyproc.

Ansvarig utgivare

Syftet med denna webbplats, tillgänglig på adressen www.gyproc.se, är att ge information om Saint-Gobain Sweden AB, Gyprocs aktiviteter.

Denna webbplats publiceras av:
Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc
Adress: Box 153, Kalmarleden 50, 746 24 Bålsta, Sverige.
Telnr: 0171-41 54 00
Organisationsnummer: 556241-2592

Ansvar

Saint-Gobain Gyproc, ägare av denna webbplats, kommer löpande att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa tillförlitligheten av all information som finns på denna webbplats när den publiceras, liksom dess tillgänglighet.

Saint-Gobain Gyproc förbehåller sig rätten att ändra eller rätta till innehållet i den information och de handlingar som publiceras på denna webbplats när som helst, utan förvarning.

Saint-Gobain Gyproc kan inte hållas ansvarig för fel eller brister i den information som sprids eller tekniska problem på webbplatsen och på alla andra platser som den länkar till, eller någon tolkning av den information som publiceras på dessa webbplatser, eller konsekvenserna av deras användning.

Mer allmänt accepterar Saint-Gobain Gyproc inget ansvar för eventuella skador, direkt eller indirekt, oavsett orsak, ursprung, natur eller konsekvens, som orsakas av tillgång till webbplatsen eller omöjligheten att få tillgång till den, eller genom användning av webbplatsen och/eller kredit till någon information som kommer direkt eller indirekt från denna webbplats.

Immateriella rättigheter

För att underlätta spridning och hantering av redovisade tekniska lösningar ger Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc (hädanefter benämnt ”Gyproc”) sitt tillstånd till att texter, bilder och ritningar får reproduceras av kunder till Gyproc under förutsättning att ursprungskällan framgår. Dock ska reproducerade ritningar, bilder och bildtexter återges fullständigt och utan ändringar.

Upplysningar och detaljer på denna webbplats förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Gyproc.

Gyproc förbehåller sig samtliga rättigheter till allt innehåll på denna hemsida.

Gyproc förbehåller sig rätten till ändringar på alla sina digitala plattformar, härunder denna hemsida.

Där Gyproc länkar till andra hemsidor, påtar sig Gyproc inget ansvar för användandet av eller innehållet på dessa hemsidor.

Gyproc.se är en svensk hemsida och svensk lag är gällande för allt angående hemsidan.