Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Anna Denell, Vasakronan

Dags att öka takten för bättre miljö och lönsamhet

För sitt engagemang och sin drivkraft i ämnet hållbarhet fick hon utmärkelsen Årets Samhällsbyggare 2015. Vasakronans miljö- och hållbarhetschef, Anna Denell, ser dagligen exempel på att ett starkt miljöfokus inte bara är en viktig resurs- och miljöfråga.

– Det är också en stor möjlighet för fastighetsägare att öka sin lönsamhet, säger hon.

Dagligen ser hon exempel på de stora vinsterna med att minska förbrukningen av resurser. Genom att Vasakronan minskat sin energianvändning har fastighetsbolaget, enligt Anna Denell sparat hundratals miljoner om året i energikostnader.  Det är något som för en fastighetsägare även påverkar fastighetens värde eftersom det baseras på fastighetens framtida intäkter och kostnader. Om fastighetens framtida kostnader kan påvisas bli lägre kommer värdet att bli högre.

Miljöcertifierade fastigheter – stärker konkurrenskraften

– Allt fler företag som vi hyr ut kontor eller butiker till efterfrågar lokaler i miljöcertifierade byggnader. Och genom att jobba med att minska vår miljöpåverkan och miljöcertifiera våra byggnader ser vi också att vi kan bli mer framgångsrika, både när det gäller att behålla våra hyresgäster och att attrahera nya.

Anna Denell menar att det för fastighetsbolag som inte erbjuder miljöcertifierade lokaler kommer få det svårt att vara kvar på en framtida fastighetsmarknad.

– Miljöcertifierade lokaler påverkar också fastighetens värde, vilket vi ser när vi köper och säljer fastigheter. Det är främst för att det nu börjar råda en ganska stor enighet i fastighetsvärderarkåren – att en grön byggnad faktiskt innebär en lite lägre risk än en byggnad som inte är det.

De senaste åren har Anna Denell även sett att miljöcertifierade byggnader bidrar till lägre finansieringskostnader. På lite längre sikt ser hon att det troligen kommer att bli svårt att finansiera fastigheter som inte håller en hög miljöprestanda, kanske till och med omöjligt.

Anna Denell konstaterar att det bland annat har att göra med riskanalysen som behöver göras när någon beviljar ett lån eller köper en obligation. Men också på att det finns en stor aptit på gröna investeringar i kapitalmarknaden där bland annat pensionsbolagen är stora investerare.

– De är långsiktiga investerare och måste se till att säkra kapital och avkastning på lång sikt.    

Mycket avfall och energi

Men den kanske största anledningen till att miljöfrågan är så viktig för bygg- och fastighetsbranschen är att den står för 40-procent av allt material och all energi som konsumeras i Sverige. Dessutom alstrar byggbranschen i Sverige så mycket som 27 procent av allt avfall. Branschen är också en av de sektorer i samhället som står för en stor andel av både tunga och andra typer av transporter.

Anna Denell har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen i drygt 20 år. Men det var först år 2007, alltså för tio år sedan, som hon på allvar insåg att miljöfrågorna var något som byggbranschen borde ta på större allvar än vad som då gjordes.

Sedan 2008 är hon ansvarig för Vasakronans miljö- och hållbarhetsarbete och menar att utnämningen Årets Samhällsbyggare 2015 är ett kvitto på att hennes och Vasakronans stora engagemang i hållbarhetsfrågor är betydelsefullt för branschen.

Minskad materialkonsumtion

Samtidigt konstaterarar Anna Denell att den svenska bygg- och fastighetsbranschen under många år jobbat framgångsrikt med att minska energianvändningen från byggnader.

– Det är en mycket viktig fråga och den kommer fortsatt att vara viktig. Men jag tycker att man kanske genom att fokusera så mycket på den frågan har blundat för andra miljöfrågor, som kanske är ännu större.

Det hon i första hand tänker på är att många företag väljer att inte se elefanten i rummet, det vill säga sin materialkonsumtion.

– Många företag jobbar aktivt med att fasa ut farliga ämnen ur de byggmaterial som de använder. Och det är en jätteviktig fråga, men alla företag som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen behöver även minska sin användning av material eftersom materialen är en resurs som tär på miljön. Det gäller både när de utvinns och framställs och transporteras till olika byggarbetsplatser.   

Hon hänvisar till studier som visar att det på vissa byggen kan förekomma ett spill som uppgår till ungefär 30 procent.

– Och det är ju så klart inte okey. Men utöver det tror jag också att vi måste fundera på vilken typ av material vi använder när vi bygger nya hus eller renoverar. Det är alldeles för stor andel av olika byggmaterial som kommer från icke förnybara resurser.

Dags för byggbranschen att öka takten

– Om vi använder material som inte går att tillverka av förnybara resurser, så kan vi i större utsträckning använda material som är återanvända eller tillverkade av återvunnen materialråvara. Där tycker jag att det är intressant att titta på vad som händer inom till exempel gipsindustrin.

Gips är ett ämne som går att återvinna och i dag finns fullt fungerande återvunnet gips att använda för byggindustrin. Anna Denell tror att vi behöver se flera såna exempel i branschen för att minska på både materialkonsumtion och energiåtgång, och förstås för att kunna hålla den höga byggtakt som prognosticeras.

– Jag tror att vi inom kort kommer se ett stort skifte i bygg- och fastighetsbranschen, från ensidigt fokus på att spara energi till att fokusera mycket mer på vad vi bygger våra hus av. Och där tror jag att materialindustrin har en oerhört viktig roll. De materialtillverkare som redan förstått att vi inte kan fortsätta bygga våra hus av ändliga resurser kommer vara vinnarna i bygg- och fastighetsbranschen om ett antal år. Men om vi ska klara framtida mål att minska avfallet från bygg- och anläggningssektorn måste alla aktörer i byggbranschen omedelbart öka takten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta:
Gyproc hjälper företag att minska spillet genom att erbjuda lösningar med färdigkapat och lägenhetsförpackat material. Det innebär inte bara mindre spill och färre arbetsmoment utan även färre transporter. Gyproc använder också ca 25 % återvunnen gips i produktionen av nya skivor. Kontakta kundservice för mer information

 

 

 

Anna Denell Vasakronan: Ökat miljöfokus ger nya intäkter