Brand
Fukt

Vilken skiva ska jag ha i våtrum?

I våtrum i bostäder/kontor/hotell rekommenderar vi 12,5 mm Glasroc Ocean Våtrumsskiva. I mer fuktutsatta miljöer som soprum, garage, duschutrymmen i badhus/sporthallar så rekommenderar vi den  cementbaserade skivan 12,5 mm Gyproc GAE Aquaroc cementskiva.