Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Environmental Product Declaration

EPD ger användare lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda under hela produktens livslängd

Från utvinning till återvinning – Hela gipsskivans liv ryms i en EPD

Miljödeklarationen EPD är ett viktigt verktyg för att minska energiförbrukning och minimera koldioxidutsläpp i byggprocesser. Att ta fram en EPD för en enskild produkt tar cirka sex månader och kräver detaljerad information om allt från råvaruutvinning till återvinning.

En EPD (Environmental Product Declaration) är en standardiserad och transparent deklaration av produkters miljöprestanda ur ett livscykelsperspektiv. Det ger användare lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda under hela livslängden för Gyproc produkter och system. EPD är tredjepartscertifierade enligt EN14025, vilket innebär att en oberoende organisation granskar dokumentationen enligt en angiven standard.

Malin Dalborg, BDM Sustainability på Saint-Gobain Gyproc, ansvarar för att samla in informationen till de EPD:er som tas fram för de produkter som tillverkas av Gyproc i  Norden. Ett digert arbete, eftersom det är stora mängder med mycket detaljerade data som ska samlas in.

– Även om jag personligen samlar in all information, så får jag också mycket hjälp av andra team, både lokala och centrala som finns inom hela Saint-Gobain, för att samla in informationen, berättar Malin Dalborg. 

Informationen i en EPD berör alla delar av produktens livscykel så det är mycket data som ska samlas in.

Den detaljerade informationen omfattar produktions-, konstruktions-, drifts- och demoleringsfaserna. Det handlar om miljöpåverkan när det gäller råvaror, transporter, energi- och vattenanvändning, emissioner, återvinning och så vidare, allt beräknat under en genomsnittlig tolvmånadersperiod.

– Grunddata är inte svårt att få fram, men det är tidskrävande och otroligt många parametrar som måste tas med i beräkningen, säger Malin Dalborg. 

En stor del rör produktionen, som omfattar allt från utvinning och transport av råmaterial till tillverkningsprocess. Det handlar till exempel om energiförbrukning vid utvinning av råmaterial som stål eller gips, om transporterna för varje enskild beståndsdel i en färdig produkt eller om förpackningstyp.

När det gäller byggprocessen tas bland annat byggtransporter, montering, vattenanvändning och spill tas med i beräkningen. I driftstadiet handlar det om parametrar som underhåll, renoveringar och användning.

– I livscykelanalysen ingår också sådant som rivning, deponi och återvinning efter produktens egentliga livslängd, säger Malin Dalborg.

Varje gång det sker en betydande förändring i en produkts unika miljöegenskaper måste man genomföra nya beräkningar för att få fram miljöprestandan. 

– Om man gör en förändring som motsvarar mer än 5 procent av den totala miljöprestandan ska EPD:en uppdateras. Det tar cirka sex månader att ta fram en ny EPD, berättar Malin Dalborg.

EPD:er för Gyproc produkter återfinns på webbplatsen www.gyproc.se tillsammans med övrig miljödokumentation.

Malin Dalborg, BDM Sustainability

Malin Dalborg, BDM Sustainability

The International EPD System

The International EPD System

Mer information om EPD:er och International EPD® System hittar du på: