Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Spara pengar och tid i byggprojekt med Gyproc Habito och ErgoLite

Halvering av kostnaden vid bostadsprojekt

Kombinationen Habito, ErgoLite och Gyprocs nya hårdgipsskruv GTX har inneburit såväl förbättrad arbetsmiljö och minskat spill som utökad yta och kostnadsbesparingar i ett pilotprojekt. 

– Lösningen har inneburit en halvering av kostnaden för spill, intern- och avfallstransporter, säger Daniel Demirian, tekniskt ansvarig på entreprenören Castella Entreprenad.

Den nya gipsskivan Gyproc Habito, lättviktsskivan Gyproc ErgoLite och den nya, revolutionerande gipsskruven Gyproc GTX fanns inte med i den ursprungliga projekteringen av den bostadsrättsförening som använts som pilotprojekt. Bygget omfattar fyra huskroppar med totalt 221 lägenheter i nordvästra Stockholm. Men på lättbyggnadsentreprenören Castella Entreprenad AB, som är en Gyproc Certifierad Entreprenör, insåg man att det fanns en stor besparingspotential i projektet.

– Det var projekterat för väggar med gips och plyfa, men det passade perfekt att ersätta denna lösning med Habito istället. Jag tog upp frågan med beställaren och förklarade att den nya lösningen kommer att spara tid, skapa mer utrymme samt resultera i en mer kostnadseffektiv produktion. Enligt våra beräkningar skulle det innebära en total halvering av kostnaden för intern- och avfallstransporter och spill, vilket är ganska mycket i den här typen av projekt. Eftersom vi lyckades reducera prisbilden och det är en relativt ny och exotisk produkt blev beställaren intresserad och gick med på bytet, säger Daniel Demirian, tekniskt ansvarig på Castella Entreprenad.

Habito ersätter kombinationen gips/plyfa och i de fall två gipsskivor behövs läggs ErgoLite till konstruktionen. Mindre material och lättare montage Gyproc Habito 12,5 mm har en sammansättning som möjliggör inf ästningar direkt i skivan med vanlig träskruv och tar därmed över funktionen hos kombinationen av en träskiva och en standardgipsskiva i en färdig vägg. Habitosystemet har dessutom bättre egenskaper avseende ljud och brand än traditionella lättbyggnadssystem, vilket innebär att många väggar klarar sig med enlagslösningar. Habito sparar både tid och pengar för byggaren då den effektiviserar monteringen. Den ger också slitstarka väggar som klarar infästningar direkt i gipsskivan.

– Att arbeta med Habito medför först och främst tidsbesparingar på flera områden inom projektet eftersom man slipper hantering av träskiva. Det handlar om färre transporter inom byggområdet när man bara behöver hantera en gipsskiva i stället för både gips och trä.
Detsamma gäller vid monteringen där montören behöver utföra färre arbetsmoment för att montera ett väggsystem, säger Daniel Demirian.

– Dessutom innebär den nya lösningen en ytbesparing eftersom väggens tjocklek minskar med cirka 2,5 cm. Det ger mångakvadratmeter ny yta i ett helt projekt.

Det innebär kanske ingen stor skillnad på pappret för varje enskilt rum, men det gerdefinitivt en känsla av större rymd. Man har lyckats halvera spillet i projektet genom att enbart använda måttanpassat material. Dessutom används totalt sett mindre material i Habitosystemet än i motsvarande lösning med träskiva.

– Vi har lagerlagt alla speciallängder för att kunna erbjuda snabba leveranser till bygget, säger Fredrik Hammar på
grossisten Optimera.

Färre väggtyper och mindre spill

Sedan Habito lanserades under 2015 har den väckt stort intresse på marknaden. 

– Många är nyfikna på produkten och vi börjar se allt fler föreskrifter där Habito ingår, säger Daniel Demirian. Det finns mycket att vinna på en lösning som innebär f ärre arbetsmoment och mindre materialåtgång. Tajta tidsplaner är en del av vardagen i byggbranschen
och den här lösningen sparar både tid och pengar. Men måttanpassning av materialet är viktig för att få till den effektivisering och kostnadsbesparing som vi räknar med i det här projektet. Gyprocs Thomas Viktorsson framhäver kombinationen Habitosystemet som en möjlig standardlösning med många fördelar.

– Färre väggtyper med så få komponenter som möjligt på ett bygge underlättar för montörerna. Man behöver inte ägna så mycket tid åt att fundera på vilka skivor, reglar eller skenor man ska använda. Alla de funktionskrav som man har på en innervägg, undantaget våtrumsväggar, täcks in med enbart tre väggtyper. Det som skiljer väggtyp 1 från väggtyp 2 är enbart om den är isolerad eller inte och då  är vi uppe i ljudklass R´w 44 dB och brandklass EI60 – beroende på vägghöjden, säger han.

– Habito är något tyngre än normalskivor, men genom att kunna utesluta träskivan, alternativt den inre normalskivan, och samtidigt använda lättviktsskivan ErgoLite i väggsystem då två skivor behövs, hålls den totala vikten nere i de allra flesta fallen. Det innebär en lägre viktbelastning på såväl bjälklag som bottenplatta, säger Thomas Viktorsson.

Smart skruv

Under bygget introducerades den nya hårdgipsskruven Gyproc GTX. – Historiskt sett har det alltid varit problem i hela byggbranschen med att skruva hårdgips. Det har antingen blivit en krater runt skruvskallen eller pappersfnas runt skallen. Det ser inte snyggt ut
och har krävt efterarbete, främst för målarna, berättar Thomas Viktorsson på Gyproc. 

– För att hitta en lösning på problemet har Gyproc länge arbetat för att ta fram en ny hårdgipsskruv. Med GTX kan vi presentera en revolutionerande skruv som eliminerar hårdgipsproblematiken en gång för alla, säger han.

Hårdgipsskruven GTX är utvecklad av den svenska infästningsspecialisten Ergofast i samarbete med Gyproc. En revolutionerande skiva som GyprocHabito har krävt en i motsvarande grad revolutionerande skruv. GTX har en unik design där alla delar av skruven har sin speciella funktion. Skruvens spets, gänga och skalle har en unik utformning som garanterar ett säkert och perfekt resultat vid infästning av Gyproc Habito till stål- och träreglar. Daniel Demirian kallar GTX för en ”smart” skruv.

– Vi började montera med vanlig hårdgipsskruv och bytte efter drygt två trapphus till den nya skruven. Skillnaden mellan dem är lika stor som mellan natt och dag. Med den nya skruven blir resultatet detsamma som när man skruvar standardgips. För målarna minskar det behovet av efterarbete avsevärt. Får man pappersfnas med den nya skruven så har man helt enkelt gjort fel vid monteringen, säger han.