Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

  Nyhetsbrev
 

Beställ Gyproc Nyhetsbrev

 

You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M190

Gyproc XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M190

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)
4. Min 190 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:112
Brandklassificering EI 90
Ljudklassificering

R'W

= 65 dB

R'W + C50–3150

= 61 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 300
Prisindex 293
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 120 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F i yttersta lag och beteckning av väggtyp ändras (3-3 till 1P2-21P).

R'w+C: Ljudklass A, lägenhetsskiljande vägg i bostäder. Avser medelvärde enligt SS 25267:2004, se vidare Gyproc Handbok kap. 4.1.1.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Väggtjocklek avser min-värde.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.