Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...

You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN MR

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic med mineralullsremsa (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo ¹
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 70/40 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc XR 70 Reglar
Gyproc MR Isoleringstillbehör
Gyproc QS Quick Skruv mot bärverk av stål
Gyproc PB Tillbehör till stålprofiler
Gyproc GNE 13 VPL Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc AC 70/55 ACOUnomic Kantprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:106
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 44 dB
Lab. värde
Max vägghöjd, mm 4700
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 169
Min. Väggtjocklek, mm
Bjälklag, (mm) 150
Anmärkning: 
¹ För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (NN-NN till PP-PP). Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Innerväggar med ljudreglar

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.