Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor
Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) RN-NR M0

1. Skena Gyproc AC 120 ACOUnomic som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc Robust ¹

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc PB Tillbehör till stålprofiler
Gyproc XR 120 Reglar
Gyproc AC 120/55 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc AC 120/40 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc QSTR Quick Skruv mot bärverk av stål eller trä
Gyproc QS Quick Skruv mot bärverk av stål
Gyproc GNE 13 Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc GG 13 Golvgipsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brandklass, upp till 6000 mm EI 60
Ljudisolering

DnT,wa)

= 48 dB
Lab. värde

RW

= 53 dB
Max vägghöjd, mm 7000
Väggtjocklek (mm) 170
Prisindex 180
Bjälklag, (mm) 150
Anmärkning: 
ᵃ⁾ DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik Gyproc Handbok.
¹ För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (RN-NR till PP-PP). Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Innerväggar med ljudreglar

<span style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://www.gyproc.se/f%C3%B6rvirrad-n%C3%A4r-det-g%C3%A4ller-dntw-rw" title="" target="">Förvirrad när det gäller DnT,w och R'w? Även om kravet är ställt i R'w kan du använda de DnT,w värden som redovisas för våra system. Läs mer här &gt;&gt;</a></span><br><br><br>Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.