Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...
Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) R-R MR

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust
4. Gyproc MR Mineralullsremsa ¹

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc XR 70 Reglar
Gyproc MR Isoleringstillbehör
Gyproc QSTR Quick Skruv mot bärverk av stål eller trä
Gyproc GG 13 VPL Golvgipsskivor
Gyproc GRE 13 VPL ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc SKP 70/30 Skenor
Gyproc SKP 70/55 Skenor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 35 dB
Lab. värde
Max vägghöjd, mm 5250
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 110
Min. Väggtjocklek, mm
Bjälklag, (mm) 100
Anmärkning: 
¹ För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (P-P)

Innerväggar med ljudreglar

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.