Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...
Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (450) R-R M45

1. Skena Gyproc AC 95 ACOUnomic som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust ¹
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 95/40 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc XR 95 Reglar
Gyproc QSTR Quick Skruv mot bärverk av stål eller trä
Gyproc GRE 13 VPL ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc GG 13 VPL Golvgipsskivor
Gyproc AC 95/55 ACOUnomic Kantprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104A
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 40 – 44 dB
Lab. värde
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 125
Min. Väggtjocklek, mm
Bjälklag, (mm) 150
Anmärkning: 
¹ För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (P-P)

Innerväggar med ljudreglar

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.