Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor
Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc ER 70/70 (450) NNN-0 M70

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil ( i golv, väggar och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
4. 70 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP 70/55 Skenor
Gyproc SKP 70/30 Skenor
Gyproc ER 70 Reglar
Gyproc GNE 13 Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:101
Brandklass, upp till 6000 mm EI 60
Ljudisolering

DnT,wa)

= 36 dB
Lab. värde

RW

= 39 dB
Max vägghöjd, mm 3750
Väggtjocklek (mm) 108
Prisindex 134
Bjälklag, (mm) 100
Anmärkning: 
ᵃ⁾ DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik Gyproc Handbok.
Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc ER system. Brandklasserna EI 30 resp EI 60 gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.
¹ Vid brandklass EI 60, reglar max c 450 mm.

Innerväggar med standardreglar

<a href="https://www.gyproc.se/f%C3%B6rvirrad-n%C3%A4r-det-g%C3%A4ller-dntw-rw" title="" target="">Förvirrad när det gäller DnT,w och R'w? Även om kravet är ställt i R'w kan du använda de DnT,w värden som redovisas för våra system. Läs mer här &gt;&gt;</a><br><br><br>Gyproc ER innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. ER-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.