Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 70/70x2 (600) NNN-NNN M140

Gyproc GS 70/70x2 (600) NNN-NNN M140

Väggtyp GS124
1. Kantprofil Gyproc AC 70x2 som kantprofil (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofiler
Gyproc ER Reglar
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:111
Brandklassificering EI 90
Ljudklassificering

R'W

= 60-65 dB

R'W + C50–3150

= 57 dB
Max vägghöjd, mm 3400
Väggtjocklek (mm) 225
Prisindex 296
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 120 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F som yttre skivlag och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NNN-NNN till PNN-NNP. 

Ljudklass B, lägenhetsskiljande vägg i bostäder. Avser medelvärde enligt SS 25267:2004, se vidare Gyproc Handbok, kap. 4.1.1.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Väggtjocklek avser min.värde.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.