Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Undertak och innertak

Nedpendlat undertak med GK

Gyproc GK till nedpendlat undertak består av bärprofiler och tvärprofiler i stål samt olika typer av upphängning. Lösning ger ett plant och optimalt underlag för montering av skivor. Gyproc GK kan kombineras med standardgipsskivor, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

Systembeskrivning

Gyproc GK kan monteras i en eller två nivåer. En nivår ger en lägre konstruktionshöjd och gott understöd till alla skivkanter som är en fördel vid montering av ett lag gipsskivor. Två nivåer gör att montaget gå fortare med färre produkter och möjligt att justera jämfört med traditionell primär/sekundär-konstruktion. Gyproc GK erbjuder olika upphängningsmöjligheter både för infästning direkt mot bakomliggande bjälklag och justerbart för varierande nedpendlingshöjder. Gyproc GK kan också utföras med brandmotstånd EI(A) 30 - EI(A) 60 med Gyproc gipsskivor.

Fördelar

Helt plana undertaksytor. Upp till 50 % snabbare monteringstid. Mer plats till installationer och möjlighet till högre undertakshöjder. Bred kontaktyta för montering av gipsskivor. Mycket flexibelt. Kan användas som ljudisolerande undertakslösning.

System för nedsänkta undertak med bärprofiler och tvärprofiler i samma nivå för att understödja skivkanterna vid montage av ett lag gipsskivor.
System för nedsänkta undertak med bärprofiler och tvärprofiler i två nivåer för att understödja skivkanterna vid montage av två eller tre lag gipsskivor.

Nedpendlat standardundertak med stålprofiler

Traditionellt nedhängt undertak. Stommen byggs av primärprofiler som hängs upp i stålband som är förankrad i ovanliggande bjälklag. Under primärprofilerna och vinkelrätt mot dessa monteras sekundärprofiler. Mot intilliggande vägg monteras skenor SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Stommen bekläds med Gyproc gipsskivor.

Systembeskrivning

Gyproc P 45 primärprofiler hängs upp i stålband som är förankrad i ovanliggande bjälklag. Sekundärprofiler kan vara Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Skenor SK 70 alternativt SK 25, SK 45 används mot intilliggande vägg. Undertaksbeklädnaden utförs med ett, två eller tre lag gipsskivor som därefter spacklas så att undertaksytan blir helt slät utan synliga skarvar eller med 1 lag Gyproc GP 13 Plank eller Gyproc GKP 13 Kortplank i bredd 600 mm, som ger synliga V-fogar.

Fördelar

Traditionell undertakslösning med stålprofiler och gipsskivor. Kan utföras med få produkter och användas till brand- och ljudisolerande undertak.

Traditionellt nedhängt undertak med primärprofiler där sekundärprofiler och Gyproc gipsskivor monteras.

Böjda undertak

Gyproc böjda undertak monteras med hjälp av nedhängda valsade bärprofiler (konkava eller konvexa) som fästes med stålband i den ovanförliggande konstruktionen. Under primärprofilerna monteras sekundärprofiler. Mot intilliggande vägg kan Gyproc SKB 40/30 böjbar skena användas. Skivbekädnaden består av förböjda gipsskivor eller skivor som kan torrböjas på byggarbetsplatsen.

Systembeskrivning

Valsade bärprofiler Gyproc HB 40/30 hängs upp med hjälp av stålband som förankrat i ovanliggande bjälklag. Sekundärprofiler Gyproc S 25/85 skruvas fast i bärprofilerna. Mot intilliggande vägg kan Gyproc SKB 40/30 böjbara skenor användas. Skivbekädnaden består av förböjda gipsskivor, 6 mm Gyproc GS eller Glasroc Multiboard som kan torrböjas mot underlaget.

Fördelar

Arkitektonisk frihet i byggandet. Radier helt ner till 100 mm kan får med förböjda gipsskivor.

Nedhängda valsade bärprofiler (konkava eller konvexa) fastmonterade med stålband till den överliggande konstruktionen. Undertill monteras primärprofiler som bekläds med förböjda gipsskivor eller skivor som kan torrböjas på byggarbetsplatsen.

Fribärande undertak

Genom att bygga undertak som fribärande konstruktioner undviks infästningar i ovanliggande bjälklag eller takkonstruktion. Detta är särskilt intressant vid höga krav på ljudisolering, stor nedpendlingshöjd, stora rörelser (från exempelvis nedböjning från snölaster) i den ovanförliggande konstruktionen eller att stag till nedpendlat bärverk inte får plats på grund av installationer i utrymmet ovanför undertaket.

Systembeskrivning

Undertakets bärverk byggs med skenorna som primärbalkar. Dessa kan vara av typen Gyproc R, CI og ER eller GFR (Gyproc DUROnomic), alternativt lättbalkar (TCA) vid större spännvidder. Som sekundärprofil väljs exempelvis Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Undertaket bärs upp av innerväggar t.ex. Gyproc gipsskivor på regelstomme av stål typ Gyproc XR. Undertaket stabiliserar väggen i dess överkant.

Fördelar

Kan med fördel användas där det inte är möjligt att använda upphängning. Ger optimal ljudisolering.

Fribärande undertakskonstruktion för byggnader där det saknas plats för upphäng eller där det ställs höga krav på ljudisolering.

Innertak med trästomme

Traditionellt gipsundertak monterat på bjälkar, reglar eller panel. Underlaget ska vara så fast, att det inte ger vika vid spikning. Underlaget ska vara tillräckligt plant.

Systembeskrivning

Olika typer av Gyproc gipsskivor kan användas efter önskemål. Glespanel av trä kan med fördel ersättas med sekundärprofiler Gyproc S 25/85 alternativt Gyproc S 45/80 eller med Gyproc AP 25 Akustikprofil. Plåtband PB 100 kan användas för att stödja kortkantsskarvar.

Fördelar

Enkel och prisvärd undertakslösning.

Tradtionellt gipsundertak monterat på balkar, reglar eller panel.