Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Rent naturmaterial

Gips är ett rent naturmaterial och innehåller därför inga farliga komponenter eller emissioner.

Hållbar produktion

Tillverkningen av Gyproc gipsskivor inleds med att gipsråvaran går genom en kalcineringsprocess som innebär att det kristallbundna vattnet frigörs och avgår som vattenånga.

Den kvarstående råprodukten går sedan genom en process där gips, vatten och tillsatser blandas till en tjockflytande massa, en gipsmassa, som på ett transportband omsluts av återvinningskartong och formas till önskad tjocklek och bredd för en bestämd kvalitet. Skivorna åker därefter vidare genom en ugn där de torkas långsamt. Till slut kontrolleras kvaliteten, varefter skivorna beskärs till önskade längder. Under hela processen fokuserar vi på att minimera spill, energiförbrukning och utsläpp.

Reduktion av energiförbrukning, vattenförbrukning och utsläpp av koldioxid
Cirka 85 % av energiförbrukningen vid tillverkning av gipsskivor går till att frigöra vatten från gipsråvaran och torkning av formade gipsskivor. Därför arbetar vi målinriktat med att förbättra återvinning av den spillvärme som används i våra produktionsprocesser. Mål för Gyproc är att på lite längre sikt kunna återvinna spillvärmen i alla processer, så att vi kan förbättra energiförbrukningen ytterligare. Gyproc har dessutom löpande gjort stora investeringar i system som reducerar vattenutsläppet – bl.a. effektiva system för recirkulering av vatten.  Istället för olja sker tillverkningen av gipsskivor  med LNG flytande naturgas. Utsläppen av koldioxid, jämfört med olja, kommer därmed att minska med 25 procent per år. Även utsläpp av svavel och kväveoxid minskar.

Miljöstyrning säkerställer positiva resultat
Gyproc arbetar strukturerat med miljöledning i enlighet med certifierade rutiner och processer som uppfyller kraven i ISO 14001. Det betyder att vi som verksamhet har förpliktat oss till att följa en grön linje, som bl.a. säkerställer att det är fokus på miljön i alla våra produktionsprocesser, och att spill minimeras. Det innebär dessutom att hänsyn till kunder, myndigheter och andra intressenters krav med avseende på miljön tas seriöst och utgör en naturlig del av vår strategi och målsättningar. 

Flexibel produktion
Den flexibla produktionsanläggningen för Gyproc ger stora resursbesparingar och är en viktig faktor för både ekonomi och miljö. Produkter som tillverkas efter korrekta specifikationer och anvisningar ger mindre spill i produktionen och på byggarbetsplatsen.

Den 15 maj 2013 bytte Gyproc från olja till LNG flytande naturgas som energikälla. Det minskar koldioxidutsläppen med 25 % per år.