Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Ett sunt inomhusklimat

Det finns många faktorer som är avgörande för det totala inomhusklimatet, inklusive luftkvalitet, ljudisolering och akustik. Gyproc gipsskivor avger inga emissioner och erbjuder en god förutsättning för ett sunt inomhusklimat.

Sunt inomhusklimat

Det är många faktorer som är avgörande för hur vi uppfattar inomhusklimatet. En viktig faktor är luftkvaliteten, en annan är ljudmiljön och  hur akustiken är i lokalen och rummet. Det ska vara effektivt avskärmat mot buller utifrån, intilliggande rum och från omkringliggande lokaler.

Undersökningar visar att dessa faktorer är viktiga för människors trivsel och hälsa. Ett gott och sunt inomhusklimat stärker t.ex. barns inlärningsförmåga i skolor och påverkar läkningen för patienter i sjukhusmiljöer. Gyproc gipsprodukter uppfyller kraven på både god luftkvalitet och behagliga ljudmiljöer – och hjälper därmed till att säkerställa en god miljö inomhus.

Inga emissioner

Tak och väggar utgör stora invändiga ytor som beroende på materialval kan avge gaser till omgivningen. Tester och grundliga mätningar visar att inga emissioner kan registreras från Gyproc gipsskivor. Alla Gyproc gipsskivor bär ”Indeklima”-märket och är testade och godkända med bästa resultat med avseende på utsläpp av gaser och partiklar.

Minskad energiförbrukning

Reducerat ventilationsbehov ger minskad energiförbrukning och mindre utsläpp av koldioxid. Med medvetet val av invändiga byggmaterial med mycket låga emissioner kan behovet av ventilation reduceras och därmed såväl energiförbrukningen som utsläpp av koldioxid minska.

Ljudisolering och akustik

Det är inte bara luftkvaliteten som är viktig för den inre miljön. Även en behaglig ljudnivå där buller utifrån reduceras, och ljud i lokalen ligger på en behaglig nivå är viktiga faktorer för den totala inomhusmiljön. Konstruktioner med gipsskivor har starkt ljudisolerande egenskaper och hindrar t.ex. trafikbrus utifrån eller buller från omkringliggande lokaler att tränga genom väggarna.

Undertak som reducerar formaldehyd

Gyptone akustikundertak ger ett gott inomhusklimat med god akustik och lång livslängd. Gyproc är med Gyptone akustikundertak en ledande leverantör av akustisk reglering i skolor, institutioner, sjukhus, kontor och bostäder. Gyptone akustikundertak och Gyproc akustikväggar används för att reducera efterklangstiden och därmed förbättra talförståelse och minska buller inomhus. Många av Gyptone akustikundertak är försedda med  Activ'Air.  Det förbättrar inomhusluftens kvalitet och rumsakustiken samtidigt. Activ’Air är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till oskadliga, inaktiva bindningar, vilket minskar risken för ohälsa hos människor som vistas i byggnaderna. De goda akustiska egenskaperna, i kombination med rena slitstarka material, säkerställer en lång livslängd och reducerar därmed behovet för resurskrävande och miljöbelastande byten.

Gyptone Akustikundertak

Gyptone Akustikundertak

Bra akustik i hemmet är också en del av ett sunt inomhusklimat.

Activ'Air

Activ'Air är en patenterad teknologi som förbättrar inomhusluftens kvalitet och rumsakustiken samtidigt.

Läs om buller på Folkhälsoinstitutets webbplats

Relaterade länkar

Läs på Folkhälsoinstitutets webbplats om: