Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Vårt miljöarbete

Vi har ständigt miljön i fokus, från inköp, produktion till slutlig leverans. De senaste åren har vi  genomfört en stor mängd åtgärder för att spara energi och minska företagets miljöpåverkan:

  • Insamling av matavfall - Matavfallet som vi sorterar i sopkärlet för matavfall återvinns till biogas för bilar eller biomull för lantbruk.
  • Byte av olja till LNG flytande naturgas som energikälla vid produktion vilket minskar koldioxidutsläppen med 25 % per år.
  • I samarbete med E.ON tar man hand om överskottsvärme från produktionen och återanvänder den som fjärrvärme i Bålsta. Överskottsvärmen hämtas från rökgaserna, efter att Gyproc först använt så mycket värmeenergi ur röken som möjligt.
  • Vi återvinner inte bara värme från rökgaserna utan också genom recirkulering av vatten. När fabrikens kompressorer kyls ner med kallt sjövatten från Mälaren blir detta uppvärmt. Det uppvärmda vattnet används sedan i gipsskivtillverkningen. Gyproc har på så sätt minskat såväl vatten- som energiförbrukning.
  • Råvarorna består av mer än ca 25 procent återvinningsmaterial i form av insamlat återvinningsgips och återvinningskartong. Detta tack vare ett effektivt insamlings- och återvinningssystem.
  • I samarbete med Ragnsells har man skapat bättre förutsättningar för personalen att källsortera avfall inom hela fabriksanläggningen. Med fler avfallsstationer och stationsansvariga har man lyckats minska deponiavfallet med cirka 35 procent. Koncernmålet för deponiavfall ligger på noll och Gyproc i Bålsta ligger mycket nära detta mål.
  • Ett minskat läckage av tryckluft i Gyprocs tryckluftssystem har också minskat energiförbrukning i kompressorerna som används vid gipsskivetillverkningen med 29 procent.
  • Lågenergilysrör har installerats i lokalerna. Belysningen är bara på när folk befinner sig i lokalerna eftersom den styrs av rörelsedetektorer. Utomhusbelysningen består nu av led-belysning på 35 W, att jämföra med tidigare 250 W.
Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport

Gyproc och Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram en egen rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022.

Ett effektivt insamlingssystem gör att återvinnings - och restmaterial i form av insamlat återvinningsgips och återvinningskartong tas om hand och återanvänds i produktionen i vår fabrik i Bålsta.

Kontakta Kundservice för mer info