Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Gyproc levererar till Sveriges största passivhusskola - Elmeskolan i Älmhult

16 Juni 2017
 Sveriges största passivhusskola Elmeskolan i Älmhult byggs med system från Gyproc

På IKEA-orten Älmhult i Småland byggs sedan våren 2016. När Elmeskolan står klar i slutet av 2017 kommer det finnas plats för 800 elever för årskurs F-9. Men cirka två tredjedelar av skolan ska vara färdig redan till skolstarten i augusti.

IKEAS NÄRVARO I kommunen bidrar till att fler människor flyttar dit och att orten därmed växer. Internationella skolan, The  International School of Älmhult, behöver därför nya lokaler. Samtidigt är Gemöskolan underdimensionerad och på Klöxhultsskolan anser personal och elever att klassrummen är för små. Det behövs också fler förskoleplatser.

I april 2016 togs det första spadtaget, för det som med sina nära 11 000 kvadratmeter, ska bli Sveriges största passivhusskola. Under sommaren samma år gjordes omfattande markabeten och i slutet av augusti gjordes den första plattan. 

Passivhus = miljövänligt byggande

Bakgrunden till att skolan byggs med passivhusteknik grundar sig i ett politiskt beslut fattat av Älmhults kommun. Kommunen satsar på att ligga i framkant avseende byggnation och att bygga miljövänligt. Skolan byggs i två plan och kommer att bestå av en internationell förskola och skola till årskurs nio och en grundskola från förskoleklass till årskurs sex. Dynacon har totalentreprenaden med samarbetsformen partnering med Älmhults kommun. Gyproc levererar en rad produkter och lösningar till entreprenaden via Per Svensson på XL Bygg i Älmhult. Gyprocs ansvarige säljare Håkan Davidsson har i omgångar, som sakkunnig, haft tät kontakt med byggets platschef, Jan Janderå från Dynacon, för att utbilda honom och hantverkarna som monterar Gyprocs produkter.

Bra samarbete

– Den största utmaningen med att bygga passivhus är att tänka efter en gång extra eftersom allt måste vara rakt igenom rätt utfört från början. Håkan Davidsson höll utbildningar innan vi började montera gipset och kommer med tips och idéer under arbetets gång, säger Jan Janderå.

Dynacon har tidigare erfarenhet av att bygga hus med passivhusteknik, bland annat den uppmärksammade tennishallen i Växjö. Men företaget har även tillgång till extern specialistkompetens inom passivhusteknik, med experterna Simone Kreutzer och Tommy Wesslund från IG Passivhus Sverige i spetsen. Jan Janderå uppskattar den kompetens som han och hans kolleger har tillgång till löpande och att Håkan Davidsson fungerar som ett bollplank när specifika frågor kopplade till Gyprocs lösningar dyker upp.

Ljud- och brandkrav

– Flera frågor handlar om ljudkrav och brandinklädnad, vilket ställer höga krav på oss. Jag gillar helheten som vi får från Gyproc. Den hjälp jag och mina kolleger får är värd hur mycket som helst. Skolans värmebehov kommer att ligga på under 15 kWh/m2 år. För att hålla nere energiförbrukningen har all belysning LED-teknik. Under stora delar av året värms skolan enbart genom solinstrålning och den värme som människor, belysning och elektriska apparater alstrar. Vintertid får skolan ytterligare värme via ett vattenburet värmesystem som bland annat värms upp med hjälp av bergvärme. Den så kallade tillskottsvärmen sker via borrhål under skolbyggnaden, som även kyler skolbyggnaden sommartid. Temperaturen kan variera något men målsättningen är att den ska ligga på 21 grader. Solceller med en effekt på 75 000 kW per år kommer även att installeras.

Höga kvalitetskrav

Kraven är hårda på de produkter och material som används vid bygget av skolan. Samtliga produkter måste klara BASTAs kvalitetskrav, vilka finns i en webbaserad loggbok, där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter dokumenterar och följer upp produktval i alla steg.

– Nyligen provtryckte vi en del av byggnaden och värdena var mycket bra, intygar Jan Janderå.

Certifieringen av passivhus görs via den internationella standard som utarbetats av Passivhusinstitutet i Darmstadt. Grundkraven för certifiering är ett maximalt energibehov av 15 kWh per m2 referensarea. När detta skrivs i slutet på april är det snart dags att dra igång arbetet med inredningsdetaljer. Ytskikt och utvändig markplanering är också arbetsmoment som kvarstår innan eleverna börjar i skolan när höstterminen startar i augusti.

Fakta Elmeskolan

Beställare: Älmhults kommun
Entreprenör: Dynacon Construction AB
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB

Gyproc levererar följande produkter och lösningar till Elmeskolan:

Gipsskivor,

XR-reglar,

AC-skenor,

TSK – teleskopskenor,

Glasroc Firecase för alla stålinklädnader,

Gypfix kortlingsbeslag.

Gyproc har i omgångar utbildat byggarna som monterat Gyprocs lösningar och är bollplank när specifika frågor dyker upp under byggets gång.