Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Gyproc totalleverantör av lättbyggnadssystem till Lindqvist Bygg AB och NKS fas 6

15 April 2014

Gyproc AB har fått uppdraget av Lindqvist Bygg AB att leverera lättbyggnadssystem och produkter till Nya Karolinska Sjukhuset FAS 6. Fas 6 innefattar 11 våningar av lokaler för forskning samt allmänna utrymmen. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld samt LEED Gold.

Projektet ställer höga krav på Gyproc som leverantör då samtliga produkter måste vara bedömda enligt Byggvarubedömningen. Därtill skall systemgarantier lämnas, detta genom Gyproc Certifierad Entreprenör vilket Lindqvist Bygg är först med att vara i Sverige.

– Projektets storlek och byggnadens komplexitet gör oss extra stolta över att Skanska har valt oss som entreprenör och Skanskas värderingar kring kvalitet och arbetsmiljö delas till fullo, säger Göran P Larson, Vd på Lindqvist Bygg AB.

Teknisk support för optimala lösningar
Gyproc kommer att leverera system av lätta innerväggar som ska klara de funktionskrav gällande framför allt brand och ljud som ställs i projektet. Genom att leverera alla ingående produkter kan Gyproc genom Gyproc Systemsäkring garantera funktionerna gällande ljud och brand genom byggnadens hela livscykel.

– En stor utmaning är den tekniska support som krävs för att ta fram optimala lösningar gällande ljud och brand för att klara de krav som ställs i projektet. Det gäller framför allt detaljer vid anslutningar mot andra byggnadsdelar. Det är också viktigt att konfektionera materialet för att minimera volymerna av spill i projektet, säger Torbjörn Pettersson, Teknisk Chef vid Gyproc.

– Logistiken är en viktig del då det är begränsat med utrymme på arbetsplatsen. Fabriken i Bålsta, belägen endast 45 km från byggarbetsplatsen ger korta transporter, minimal miljöpåverkan och är dessutom en stor fördel när det kommer till recycling av det spill som uppstår, som tas i retur efter leverans, säger Mattias Sand, ansvarig arbetschef vid Lindqvist Bygg AB.

För Lindqvist Byggs del startade arbetet med för kvalificering mm inför NKS under hösten 2011.

Leveranser till projektet påbörjades under mars 2014 och väntas pågå under tre år. Totalt (inkl. optioner och hyresgästytor) kommer cirka 120 000 m2 av olika väggtyper att ha monterats upp när kontraktet är klart. Entreprenaden är en totalentreprenad inkl. brand- och ljudtätning inom egna entreprenaden. Totala ordervärdet för Lindqvist Bygg AB överstiger 100 miljoner men understiger 200 miljoner. Beställare är Skanska Healthcare AB.

Fakta:
Lindqvist Bygg AB är Sveriges största leverantör av stomkomplettering. Lindqvist Bygg AB är Gyproc certifierad entreprenör, först i Sverige. Bolaget kommer i FAS 6 vara upp till 40 personer på plats. 

-------------------------------------------------------------------------
För mer information om Lindqvist Bygg AB kontakta Göran P Larson, VD tfn 08 - 556 18 170

För mer information om Gyproc kontakta Göran Larsson, Försäljningschef Gyproc tel. 070-265 54 35
e-post:goran.larsson@gyproc.com eller för Tekniska frågorTechnical Sales & Support, tel. 0171-41 54 80 e-post:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com