Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Häng med Saint-Gobain in i den hållbara framtiden

9 Oktober 2017
Camille Fabré hållbarhetschef Saint-Gobain Norden och Baltikum

Hållbarhet är kärnan i Saint-Gobains erbjudande, tillsammans med kundernas och slutkundernas övriga önskemål.

– Vårt mål är alltid att leverera de mest hållbara lösningar som finns att tillgå för att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger
Camille Fabre, Saint-Gobains hållbarhetschef i Norden och Baltikum.

FÖR ATT LYCKAS med det jobbar koncernen ständigt med att förbättra miljöeffekten av de produkter och lösningar som tillverkas. Saint-Gobains policy är att alltid öppet kommunicera produkternas miljöpåverkan och visa hur de kan bidra till bättre byggnader.

– Vi är mycket mer än en leverantör av enstaka produkter. Snarare en partner som gärna jobbar långsiktigt i täta samarbeten för att utveckla mer bekväma och hållbara byggnader efter våra kunders behov.

Minska klimatpåverkan

Saint-Gobains tekniska kompetens samt service och rådgivning är anpassad för aktörer vars mål är att bygga en hållbar framtid. Den globala erfarenheten i kombination med lokal förankring ger koncernen goda förutsättningar att förutse förändringar för att kunna utveckla de lösningar som byggbranschen efterfrågar. Många produkter från Saint-Gobain bidrar till hållbara byggnader. Ett exempel är lösningar för isolering vars huvudfunktion är att isolera byggnader för att de ska kunna få en låg energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

– Samtidigt som vi jobbar med att våra lösningar ska minska påverkan på klimatet ger vi våra kunder, som använder lösningarna, bra ergonomiska förutsättningar att jobba smidigt och effektivt med låg belastning på kroppen.

Vilken är den viktigaste frågan inom hållbarhetsområdet i dag?

- Byggbranschen har stor påverkan gällande utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen. Hela byggbranschen representerar 40 procent av världens totala konsumtion av energi och en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. Följaktligen har byggnader, och hur vi bygger dem, en nyckelroll om vi vill att temperaturhöjningen ska hålla sig under två grader*. Den goda nyheten är att vi vet hur vi ska lyckas med det. Och lösningarna finns redan på marknaden. I dag är det möjligt att bygga nära-noll-energibyggnader, som även är bekväma att bo och vistas i.

Camille Fabre vill också lyfta fram den cirkulära ekonomin som en huvudtrend, och hon menar att det är allt tydligare att ”take make
dispose” (slit och släng) inte längre är en hållbar modell.

– Resurserna blir allt mer knappa. I takt med att jordens befolkning ökar måste vi ändra oss och tänka på ett nytt sätt hur vi gör saker. Det
gäller inte minst inom byggbranschen.

Viktiga framtidsfrågor

Här är några frågor som, Camille Fabre menar att byggindustrin måsta kunna svara ja på de närmaste åren: Kan vi använda återvunnet material för att tillverka nya produkter? Kan vi använda andras biprodukter som en resurs i tillverkningsprocessen? Är våra produkter återvinningsbara när de inte längre kan användas? Hur kan byggnader och byggprodukter designas för dekonstruktion och återvinning?

– Inom Saint-Gobain Nordic & Baltics jobbar vi sedan länge med dessa frågor. Ett tydligt exempel på det är isoleringsmaterialet från ISOVER, som är tillverkat av upp till 80 procent återvunnet glas. Och varumärket Gyproc har en återvinningstjänst för gipsskivor i flera länder. Produktionsanläggningen för Gyproc i Kalundborg är en del av ett industriellt samarbete där företag utbyter material.

Hur bemöter Saint-Gobain byggbranschens framtida krav på hållbara lösningar?

– För att uppfinna morgondagens lösningar behöver vi på ett mer systematiskt sätt ta hänsyn till de tre pelarna inom hållbarhetsut-veckling: Människor, Miljö, Ekonomi. För att klara det har Saint-Gobain utvecklat sin egen Eko-Innovations metodik. Genom att
utveckla innovativa lönsamma produkter och lösningar, som har bättre effekt på människor och miljö ger Saint-Gobain mervärde till sina
kunder. Hittills har fler än 600 av koncernens anställda världen runt lärt sig denna metodik.

– Vi tror att Life Cycle Assessment (LCA) och Environmental Product Declarations (EPDs) är de bästa verktygen för att mäta och kommunicera vilken miljöpåverkan våra lösningar har.

Innovativa lösningar

Saint-Gobain jobbar allt mer på systemnivå, genom att kombinera lösningar från egna olika varumärken. Ett banbrytande exempel på det är Silent Wall – en innovation som utvecklats i Sverige, som har goda akustiska egenskaper och kombinerar produkter från ISOVER, Weber och Gyproc.

– Om vi ska gå mot mer hållbart byggande måste vi jobba tillsammans, inom Saint-Gobain och i externa samarbeten i produktionen av hela byggnadens värdekedja. Vi tror på partnerskap och samarbete, på både en lokal och global nivå. Det motiverar Saint-Gobains
starka engagemang i World Green Building Council (WorldGBC), med medlemmar i drygt 35 länder.

– Det är också anledningen till att vi är delaktiga i samarbetsprojekt som REBUS i Danmark, där siktet är inställt på miljonprogrammet.
Här har målsättningen varit: Energikonsumtionen i de befintliga byggnaderna ska minska med 50 procent, resursförbrukningen
minska med 30 procent och genom en industrialiserad byggprocess öka produktiviteten med 20 procent. Hållbarhet kommer vara en avgörande faktor för byggbranschens lönsamhet i framtiden.

– Hållbart byggande representerar redan i dag en fjärdedel av de totala byggprocesserna. Och det växer fort. Dessutom är hållbara byggnader generellt sett mer värdefulla genom värdekedjan, då de ger lägre driftskostnader och energikostnader, förbättrad produktivitet, till högre hyror.

* Det så kallade tvågradersmålet innebär att den genomsnittliga temperaturen över hela jorden inte ska vara mer än två grader högre år 2100 än den var år 1900. Att man har valt just två grader handlar om att då blir följderna förmodligen hanterbara och med god planering kan mänskligheten klara av att leva medförändringarna.

Se film med Camille på Youtube