Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Nya bullerregler för bostäder ska ge fler smålägenheter – men vem granskar att reglerna följs?

23 Juni 2015

När riktvärdet för buller vid små lägenheter ändrades den första juni i år öppnades samtidigt dörren för byggandet av fler små lägenheter. Behovet är stort och det nya regelverket har välkomnats av flera aktörer. Med de nya möjligheterna kommer också ökade risker. Störd nattsömn, trötthet och sämre hälsa är några argument som kritikerna till regeländringen lyfter fram. Men enligt byggmaterialbranschen ska riskerna kunna undvikas bara man följer anvisningarna för hur husen ska byggas.

En av de ändringar som genomfördes den första juni innebär att riktvärdet för små lägenheter höjs från 55 dBA till 60 dBA invid den bullerexponerade sidan, till exempel mot en gata.

– Det kan låta som skillnaden inte är så stor, men eftersom decibelskalan är logaritmisk innebär en ökning med fem decibel att den upplevda nivån blir märkbart högre, förklarar Torbjörn Pettersson, chef för teknisk kundsupport hos materialtillverkaren Gyproc som utvecklar och levererar material till olika väggsystem. Tio decibel innebär en fördubblad upplevd ljudnivå.

Att man nu tillåter högre värden intill små lägenheter ställer samtidigt krav på att väggarna och fönstren verkligen klarar uppgiften att stänga ute bullret från bostäderna.

– Invändigt gäller samma nivåer som tidigare, det vill säga 30 dBA som mest, fortsätter Torbjörn Pettersson. Det är den nivå vi upplever som tyst.

Ökat behov av kontroller

Att klara de kraven ska inte vara några problem menar Torbjörn Pettersson.

– Idag finns både teknik och lösningar som klarar de nya högre nivåerna, berättar han. Men det krävs givetvis att husbyggarna följer underlag och ritningar. Tyvärr förekommer det avvikelser där man under byggtiden byter ut anvisade delar och system och ersätter med billigare lösningar.

Problemet med utbyten har funnits i alla tider, men i takt med att reglerna ändras blir konsekvenserna av ändringar allt större.

– Husen idag är uppbyggda av olika delsystem som är utformade för att klara specifika uppgifter, berättar Torbjörn Petterson. När de systemen ändras risker också egenskaperna att försvinna. Det kan vara allt från sämre energiegenskaper, fuktskydd till buller och brandmotstånd. Vi vet att det ändras i jakten på lägre kostnader och tyvärr betyder det sämre kvalitet och nästan alltid ett dyrare hus sett på lite längre sikt.

Den kontroll som ska säkerställa att reglerna efterföljs och att husen som byggs uppfylller alla egenskaper och krav som myndigheter och beställare har satt upp är så kallad egen kontroll.

– Byggentreprenören ska själv kontrollera och intyga att allt gjorts på rätt sätt, berättar Torbjörn Pettersson. Tidigare hade kommunerna ett ansvar att kontrollera men det är borta sedan flera år och vi menar att det nu börjar bli dagas att diskutera någon form av extern kontroll igen. Förändringen av bullerreglerna är ett tydligt område där behovet av kontroller nu ökat.

En utomstående kontrollfunktion är något som alla parter kan vinna på.

– Vi får bättre kvalitet i bostadsbyggandet vilket ägarna och de boende vinner på och för byggentreprenörer skulle andelen onödiga fel som ska rättas till minskas och för oss materialleverantörer är det viktigt att de systemlösningar vi levererar verkligen används på rätt sätt.

De nya bullerreglerna kommer att behandlas under Almedalsveckan i en paneldebatt som Gyproc arrangerar på Samhällsbyggararenan onsdagen den 1 juli.

– Vi kommer att diskutera frågan tillsammans med företrädare från såväl kommuner som från byggföretag och andra aktörer, avslutar Torbjörn Pettersson. Sveriges Kommuner och Landsting, Sundbybergs Stad, SABO och Veidekke Bostad deltar i debatten tillsammans med mig själv och Christian Simmons som är akustiker och expert inom området.

Debatten hålls den 1 juli klockan 15.45 i Samhällsbyggararenan, Strandvägen 4.

Ladda ner och läs programmet