Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Rätt bygglösningar fixar bullret

4 April 2017

Debatten om tillåtna bullernivåer för bostäder har åter blossat upp. Nu vill Riksdagen höja den tillåtna nivån från 60 till 65 dB.

2015 infördes en ny bullerförordning. Förordningen innebar att Boverket gav klartecken till att bygga lägenheter på 35 kvadrat eller mindre utan en ljuddämpad sida så länge bullret inte överstiger 60 decibel vid den exponerade fasaden. Det motsvarar bullret från ca 2 500 bilar per dygn jämfört med tidigare 900 bilar när riktvärdet var 55 dB. Nu vill alltså riksdagen höja den tillåtna nivån med ytterligare 5 dB till 65 dB.

Många röster har höjts både för och emot förslaget. Stockholms Handelskammare och SKL har tidigare sagt att bullret måste vägas mot bristen på bostäder. De menar att det blir negativa hälsoeffekter om människor inte har någonstans att bo, och att det på sikt även kommer att drabba den ekonomiska utvecklingen när företag får svårt att rekrytera p.g.a. bostadsbristen.

Samtidigt höjs ett varnande finger om att riskerna för att stress och hjärt-kärlsjukdomar kan komma att öka om högre bullernivåer tillåts och stör människors nattsömn.

God ljudmiljö inomhus trots buller 

Delphine Bard universitetslektor vid Teknisk akustik, på Lunds universitet menar dock att lösningen finns för att tillmötesgå båda sidor.

- Eftersom vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus handlar det om att bygga med rätt byggnadsteknisk lösning. Då kan en god ljudmiljö inomhus ändå bibehållas. Det här handlar också om att tillåta ökat trafikbuller, som inte är konstant, utan minskar nattetid säger hon.

För att möjliggöra byggande i bullerutsatta områden och ändå uppnå en sund ljudmiljö inomhus har affärsområdena Gyproc, ISOVER och Weber inom Saint-Gobain tagit fram en utfackningsvägg som kallas Silent Wall.

- Trots höga bullernivåer, upp till 65 dB utvändig ljudnivå, kan konstruktionen klara ljudklass B invändigt, vilket är bättre än minimikravet i BBR, säger Björn Berlin, teknisk chef på Gyproc.

Silent Wall har, förutom mycket goda ljudisolerande egenskaper, låg vikt, är fuktresistent, ekonomisk och energieffektiv. 

Läs mer om Silent Wall

För mer information

Tekniska frågor - Gyproc Teknisk Support 
tel. 0171-41 54 80
e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com