Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Reparationer av hamnen i Bålsta

11 December 2019
Reparationer av hamnen i Bålsta

Nu har den första båten i lagt till vår reparerade hamn! Detta är mycket glädjande och all ny utrustning verkar fungera bra. En del kompletterande installationer är kvar att göra, i februari planeras de sista delarna av transportbandet och gångbroar, räcken, fendrar etc vara klara.

I och med att fartyg åter kan lägga till i hamnen upphör den tunga trafik med gipsråvara, som har gått på väg och genom Bålsta sedan ett drygt år tillbaka. Det känns skönt att Bålsta slipper lastbilstrafiken nu. 

Bild: Den första båten vid kaj i vår reparerade hamn.

 

Detta har hänt

Under hösten 2018 inträffade ett jordskred på Gyprocs mark, norr om själva fabriksbyggnaderna. Jordskredet resulterade i att en stor mängd jord försköts ut i vattnet, så att strandlinjen förflyttades flera meter ut och hamnen förstördes.

Fokus är nu att återställa området tillbaka till normala förhållanden för både naturmiljön och för hamnens funktion. Detta är ett komplext projekt och vi har nära samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att försäkra oss om att under arbetet vidta alla försiktighetsåtgärder för att minimera inverkan på den lokala miljön. 

Nedan kan du följa hur reparationsprojektet fortskrider:


Pågående reparationsarbeten av hamnen i Bålsta 


De sista gjutformarna är borttagna, och snart ska vi kunna börja använda vår hamn igen!

v49-50:

 • Alla gjutarbeten är klara.
 • Kvarstående installationer monteras och testas efterhand.
 • Kvar: Slutliga godkännanden av alla involverade myndigheter, innan vi kan ta emot en första båt i hamnen.

 

Dykdalber avformade, och pollare är monterade med tillfällig fender/avlastning för arbetsbåtar.

v.47-48:

Äntligen planerar vi för att snart kunna ta emot båtar i vår hamn igen!

 • Arbeten i vattnet är klara.
 • Kaj och dykdalber är färdiggjutna och väntar på att härda klart.
 • Kvar att göra: Montering och inkoppling av rälsar, lastficka, transportband, gångbroar, staket mm.
 • Kvar är också kompletterande installationer längre upp på land, samt en del markarbeten, som kommer att slutföras senare.

 

v 45:

 • Den sista muddringen blir klar.
 • Kaj och dykdalber gjutna och klara.
 • Montering av räls och lastficka påbörjas.


Kaj och dykdalber gjutna och klara.

v 43:

 • Fortsatt gjutning av dykdalber
 • Kontroll av de sista bottenpålarna
 • Installation av lastficka
   

v 42:

 • Muddring i hamnområdet avslutas
 • Fortsatt gjutning av kaj och dykdalber
 • Kontroll av de sista bottenpålarna
 • Leverans av ny lastficka


Gjutning av betong i dykdalb pågår.

Gjutning av betong i kaj är täckt för härdning.

v 41:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatt formning för ny kaj och dykdalber
 • Kompletterande gjutning och borrning av bottenpålar
   

v 40:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatt formning för ny kaj och dykdalber
 • Kompletterande gjutning och borrning av bottenpålar
   

Formbygge för reparation av kaj.

v 39:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatt formning för ny kaj och dykdalber
 • Kompletterande gjutning och borrning av bottenpålar
 • Avslutande arbeten för nya transportbanan.Bottenpålar monterade med förankringsstag inuti och isskydd utanpå, väntar på att gjutform
för betong ska byggas ovanpå. I bakgrunden pågår muddring av bottenlera.

v 38:

 • Pålningsarbeten planeras under helgen 20-22 september utföras dagtid, kl 07-19
 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
 • Fortsatt formning för ny kaj och dykdalber
 • Kompletterande gjutning och borrning av bottenpålar
   

v 37:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
 • Fortsatt formning för ny kaj
   

v 36:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
 • Påbörjas formning för ny kaj
   


Muddring/uppgrävning av bottenmassor  för att återställa bottendjupet i hamnen


Muddrade bottenmassor under avvattning


Lakvatten pumpas till sedimenteringstank

v 35:

 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
   

v 34:

 • Pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber avslutas.
 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
   

v 33:

 • Fortsatt pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber. 
 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
 • Arbeten planeras under helgen 17-18 augusti utföras dagtid, kl 07-19.
   

Muddrade massor för avvattning.

v 32:

 • Markförstärkning med kalkcementpelare avvecklas.
 • Fortsatt pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber. Preliminärt kommer arbeten att utföras också under helgen 3-4 augusti.
 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Fortsatta arbeten för ny transportbana.
 • Arbeten planeras under helgen 10-11 augusti utföras dagtid, kl 07-19.
   

v.31:

 • Fortsatt markförstärkning med kalkcementpelare.
 • Fortsatt pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber.
 • Fortsatt muddring i hamnområdet.
 • Påbörjas arbeten för ny transportbana.
   


Område redo för avvattning och kvalitetskontroll av muddrade bottenmassor 

  v.30:
  • Fortsatt markförstärkning med kalkcementpelare.
  • Fortsatt pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber.
  • Muddring påbörjas i hamnområdet.
    

  Påbörjat iordningställande av invallat område för avvattning och kvalitetskontroll av muddrade bottenmassor.
   
  v. 29:
  • Fortsatt markförstärkning med kalkcementpelare.
  • Fortsatt pålning i hamnen för kaj och nya dykdalber.
  • Förberedelser för muddring påbörjas.
   
  v. 28:
  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
  • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.
  • Grundarbeten för ny transportbana fortsätter.
  • Vissa arbeten kommer att utföras även kvällar och helger.
  • Vissa arbeten kommer att utföras även nattetid vardagar, fram t.o.m  fredag. 

   

  v.27:
  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter. 
  • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.
  • Grundarbeten för ny transportbana fortsätter.
  • Vissa arbeten kommer att utföras även kvällar och helger. 
  • Ljudnivåerna mäts, för att säkerställa att de inte överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbeten.
   
  v26:
  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter. 
  • Grävmaskiner fortsätter att rensa marken, som ska förstärkas, från gammal bråte, vilket gör att det tillfälligtvis kan lukta från naturliga nedbrytningsprodukter i undre jordlager nära vattnet.
  • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter
  • Pålning för fundament för ny transportbana påbörjas

   

  Montering av påle på borr-rigg, inför förankring av kaj.

   
  v25:
  • Måndag 17 juni påbörjas kompletterande vattenbilning i kajen, vilket kan komma att medföra en del extra ljud.
  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
  • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.
  • Fredag 21 juni Midsommarafton, planeras inga arbeten att pågå.

   

  v 24:

  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
   Tisdag den 11 juni noterar vi under arbetena en obehaglig lukt, som av dy och nedbrytningsprodukter, från marken i området. Det bedöms vara normalt i den här typen av mark på det aktuella djupet. Provtagningar, som gjorts i området inför arbetena, har inte visat på några skadliga föroreningar. Vi arbetar med att avsluta de aktuella arbetena så snart vi kan, och ber om överseende med eventuella besvär under tiden.
  • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.

   

  Reparation av Gyprocs hamn

  Borr för gjutning av kalkcementpelare.


  v 23:

  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter och planeras pågå ännu några veckor.
  • Ponton med pålningsmaskin för förstärkning av kajen och nya dykdalber etableras och påbörjar arbete.
  • Onsdag den 5 juni påbörjas pålningsarbeten för nya kajen. 
   Vi har valt att som arbetsmetod huvudsakligen använda borrning, då det är den teknik som bör ge lägsta möjliga bullernivåer.  Vi kommer samtidigt löpande att genomföra kontrollmätningar för att säkerställa att ljud från arbetet håller sig inom naturvårdsverkets riktlinjer. 
   Kontrollprogram för arbetena är utformade för, och godkända av, Håbo kommun. Se även information på kommunens webbplats.
  • Nationaldagen, torsdag 6 juni, planeras arbeten att pågå.
  • Fredag 7 juni, planeras inga arbeten att pågå.
    

  v 22:

  • Crushern som rivit trasiga delar av kajen är klar. 
  • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
  • Kristi Himmelfärdsdagen, torsdag 30 maj, planeras arbeten att pågå.
  • Fredag 31 maj, planeras inga arbeten att pågå.

   

  Vi syr en ytterligare skyddsgardin som ska läggas ytterst i vattnet och förhindra grumling utanför arbetsområdet.

  V21:

  • Jordförstärkning på land börjar med två borriggar för beredning av kalkcementpelare.
  • Siltduk utlagd för att skärma av vattnet runt arbetsområdet och förhindra förorening i vattnet från rivning, nybyggnation och framtida muddringar.
  • Rivning av den trasiga kajen med hjälp av en mobil krossmaskin.

  Reparationsprojektet

  Läs mer om projektet här.