Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor
 

You are here

Reparationer av hamnen i Bålsta

19 Juni 2019
Markarbeten i hamnen i Bålsta

Under hösten 2018 inträffade ett jordskred på Gyprocs mark, norr om själva fabriksbyggnaderna. Jordskredet resulterade i att en stor mängd jord försköts ut i vattnet, så att strandlinjen förflyttades flera meter ut och hamnen förstördes.

Fokus är nu att återställa området tillbaka till normala förhållanden för både naturmiljön och för hamnens funktion. Detta är ett komplext projekt och vi har nära samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att försäkra oss om att under arbetet vidta alla försiktighetsåtgärder för att minimera inverkan på den lokala miljön. 

Bild: Vi syr en ytterligare skyddsgardin som ska läggas ytterst i vattnet och förhindra grumling utanför arbetsområdet.

 

Nedan kan du följa hur reparationsprojektet fortskrider:


Pågående reparationsarbeten av hamnen i Bålsta 

v26:
 • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter. 
 • Grävmaskiner fortsätter att rensa marken, som ska förstärkas, från gammal bråte, vilket gör att det tillfälligtvis kan lukta från naturliga nedbrytningsprodukter i undre jordlager nära vattnet.
 • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter
 
v25:
 • Måndag 17 juni påbörjas kompletterande vattenbilning i kajen, vilket kan komma att medföra en del extra ljud.
 • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
 • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.
 • Fredag 21 juni Midsommarafton, planeras inga arbeten att pågå.

 

v 24:

 • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
  Tisdag den 11 juni noterar vi under arbetena en obehaglig lukt, som av dy och nedbrytningsprodukter, från marken i området. Det bedöms vara normalt i den här typen av mark på det aktuella djupet. Provtagningar, som gjorts i området inför arbetena, har inte visat på några skadliga föroreningar. Vi arbetar med att avsluta de aktuella arbetena så snart vi kan, och ber om överseende med eventuella besvär under tiden.
 • Pålningsarbetet för hamnen fortsätter.

 

Reparation av Gyprocs hamn

Borr för gjutning av kalkcementpelare.


v 23:

 • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter och planeras pågå ännu några veckor.
 • Ponton med pålningsmaskin för förstärkning av kajen och nya dykdalber etableras och påbörjar arbete.
 • Onsdag den 5 juni påbörjas pålningsarbeten för nya kajen. 
  Vi har valt att som arbetsmetod huvudsakligen använda borrning, då det är den teknik som bör ge lägsta möjliga bullernivåer.  Vi kommer samtidigt löpande att genomföra kontrollmätningar för att säkerställa att ljud från arbetet håller sig inom naturvårdsverkets riktlinjer. 
  Kontrollprogram för arbetena är utformade för, och godkända av, Håbo kommun. Se även information på kommunens webbplats.
 • Nationaldagen, torsdag 6 juni, planeras arbeten att pågå.
 • Fredag 7 juni, planeras inga arbeten att pågå.
   

v 22:

 • Crushern som rivit trasiga delar av kajen är klar. 
 • Borrning och gjutning av kalkcementpelare för markförstärkning fortsätter.
 • Kristi Himmelfärdsdagen, torsdag 30 maj, planeras arbeten att pågå.
 • Fredag 31 maj, planeras inga arbeten att pågå.
   

V21:

 • Jordförstärkning på land börjar med två borriggar för beredning av kalkcementpelare.
 • Siltduk utlagd för att skärma av vattnet runt arbetsområdet och förhindra förorening i vattnet från rivning, nybyggnation och framtida muddringar.
 • Rivning av den trasiga kajen med hjälp av en mobil krossmaskin.

Reparationsprojektet

Läs mer om projektet här.