Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

SCORE- sätter hållbarhet i fokus i Saint-Gobains verksamhet

28 September 2018

Saint-Gobain Sweden stärker hållbarhetsarbetet med att etablera ett nytt verktyg för bedömning av byggprodukters hållbarhetsprestanda. Metodiken kallas SCORE och används idag för att främja koncernens Eco-innovation arbete.

På Saint-Gobain är vår ambition att skapa mervärden för våra kunder genom att utveckla innovativa och klimatsmarta lösningar som har en bättre påverkan på både människor och vår planet. Vid utveckling av en ny byggprodukt tittar vi därför på hela produktens livscykel, från utvinning av råmaterial till rivning och återvinning i produktens slutskede. Detta är grunden i vår innovationsprocess, Eco-innovation.

I år har vi tagit fram en egen utvecklad och helt ny metodik för att mäta hållbarhetsprestandan på våra byggmaterial: SCORE. SCORE är en metod som utvärderar produktens prestanda över hela dess livscykel. Utvärderingen sker inom 5 kategorier - Energi & Klimat, Hälsa, Material & Cirkulär ekonomi, Vatten och Värdeskapande lokalt – där 21 indikatorer bedöms. Till exempel tar vi hänsyn till produktens koldioxidavtryck, återvinning och om den emitterar.

Sverige har varit det första landet där Saint-Gobain valt att testa SCORE. Vi har under våren kunnat gå igenom SCORE-metodiken för våra svenska byggprodukter och börjat använda resultaten för att främja vårt innovationsarbete, Eco-innovation. Som följd av det positiva resultatet håller vi nu på att etablera SCORE i de övriga nordiska länderna.

”SCORE är ett väldigt bra verktyg för att dela hållbarhetskunskapen mellan oss i vår organisation”, säger Louise Röström, Sustainability Coordinator på Saint-Gobain Sweden. ”Marknadsavdelningen, Utvecklingsavdelningen och ledningsgruppen har nu enkelt tillgång till hållbarhetsprofilen för varje produkt och kan använda informationen i sin beslutsprocess. ”Vi anser också att SCORE ger oss en bra grund för diskussion och samarbete med våra olika kunder”.

Se film om SCORE här!

Mer information om SCORE