Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Certifiering av TeliaSonera-huset

På taket till Mall of Scandinavia ligger en av den nya Arenastadens högsta byggnader: TeliaSonerahuset. Byggnaden har nu tilldelats certifieringen Gyproc Certifierat Objekt. Den innebär en systemsäkring av funktionskraven för Gyproc lättbyggnadssystem när det gäller brand, ljud, stabilitet och fuktsäkerhet.

Mall of Scandinavia i Solna är Skandinaviens största köpcentrum och på taket till det sju våningar höga köpcentrumet har förutom kontor även bostäder byggts. Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco medan den nya kontorsbyggnaden ägs av Fabege. Generallentreprenör för hela bygget är Peab.


Under en ceremoni i december delades Gyproc Certifierat Objekt ut till såväl Castella Entreprenad som till Peab för objektet TeliaSonera-huset. Här kommer hyresgästen TeliaSonera att flytta in under det andra kvartalet 2016.


– Det har varit en rolig och relativt sett en ganska problemfri resa under projektets gång, säger Samer Kasskawo, vd på Castella Entreprenad. Vi är jättestolta över att ha kunnat leverera en bra produkt till vår beställare i ett sådant stort projekt. Beställaren har banat väg för oss med rätt förutsättningar och de har visat en god produktionsvilja under hela produktionstiden.


– Vi har haft ett bra samarbete med alla parter i projektet: Peab, Gyproc och även med Reflex Arkitekter. Vi har haft flera olika forum där vi har kunnat mötas och hitta lösningar på olika problem och utmaningar, säger Ellias Kasskawo, arbetschef för bygget på Castella Entreprenad. Företaget är en av Gyproc Certifierade Entreprenörer sedan 2014.


En extra kvalitetssäkring
– Det är extremt kul att jobba med proffs och vi har haft ett mycket produktivt samarbete, säger blockchefen med ansvar för stomkompletteringen på Peab.


– Jag tycker att Gyproc har tillfört mycket, särskilt i de olika forum där vi haft möjlighet att diskutera olika problemlösningar. Det var väldigt bra att vi började med att arbeta på det här sättet redan i ett tidigt skede, eftersom vi hade en del frågor som vi behövde få klarhet i, till exempel när det gäller teleskopanslutningar, men även andra speciallösningar. Certifieringen känns som en extra kvalitetssäkring av arbetet, säger han.


– I det här sättet att arbeta värderar jag framför allt möjligheten att kunna hitta eventuella problem i ett tidigt skede, i stället för att upptäcka dem först när man befinner sig ute på bygget. Det är ett arbetssätt som kan vara användbart även i andra projekt menar han.


Flera speciallösningar
TeliaSonera-huset består av fem huskroppar med ett centralt innertorg. Fyra av huskropparna förbinds med en ljusgård. På den nedersta våningen, på 25 meters höjd, ligger konferens- och mötesrum och restaurang. På våningarna ovanför ligger kontor, till största delen i öppna landskap.


Kontorsbyggnaden innehåller flera ovanliga tekniska lösningar, till exempel teleskopanslutningar på drygt 90 procent av alla väggar för att ge utrymme åt spänningar och rörelser i huskropparna. På så sätt undviker man sprickbildning i fogar och ytskikt. Över glaspartier i väggarna hänger stora skärmar som man vanligtvis fäster i taket, men det är inte möjligt i denna byggnad. För att möjliggöra teleskopanslutning togs en lösning fram där skärmarna i stället hängs på de väggar som ligger i 90 graders vinkel i förhållande till skärmen. Lösningen togs fram av  tekniska avdelningen på Gyproc i samverkan med övriga parter. Även med teleskopanslutningar uppfylls de ställda brand och ljudkraven.


Fördjupat arbete
TeliaSonera-huset är nu ett Gyproc Certifierat Objekt. Certifieringen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Gyproc, entreprenören Castella och beställaren Peab. Inför varje etappstart görs en genomgång där problemställningar lyfts upp och lösningar bestäms  gemensamt. Utifrån genomgången bestäms vad som ska ingå i en egenkontroll. Egenkontrollen utförs under byggprocessen av den certifierade entreprenörens arbetsledare. Vid projektets slut går Gyproc igenom dokumentationen och utfärdar ett certifikat. Det är en funktionsgaranti för de system från Gyproc som ingår i projektet.


TeliaSonera-huset kommer också att miljöcertifieras enligt miljöledningssystemet BREEAM-SE, där byggnaden ska nå betyget ”Excellent”.

Fakta om TeliaSonera-huset

  • Lokalarea: cirka 42 000 kvm
  • Högsta punkt 58 meter över marken
  • Beräknas rymma cirka 3 500 arbetsplatser
  • Arkitekt: Reflex Arkitekter
  • Fastighetsägare: Fabege
  • Totalentreprenör: Peab
  • Miljöklass BREEAM-SE Excellent
Castella Entreprenad

Castella Entreprenad vid Gyproc certifieringsceremoni av objektet Telia Sonera. Vill du veta mer om Gyproc Certifierad Entreprenör?