Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Plusenergihus för modern rättspsykiatrisk vård

När Region Skåne bygger ett nytt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg satsar de samtidigt på att bygga Sveriges största passiv- och
plusenergihus. Detta ställer höga krav såväl på byggnadens säkerhet som på dess miljöprestanda.

Rättspsykiatriskt centrum, RPC i Trelleborg ska innehålla högspecialiserad rättpsykiatrisk vård, forskning och utbildning och ska stå färdigt i juni 2016 efter cirka 26 månaders byggande.

Under hösten har bland annat montering av innerväggar och innertak ägt rum. Gyproc har levererat såväl gipsskivor till väggar och tak  som stålprofiler till bygget. Leveranserna beställs via Optimera. Det är främst standardgips med formaten 900 x 3000 mm och 1200 x 2500 mm som använts, samt stålprofiler, skenor, reglar och profiler inom väggsystemen XR och GS. 

XR är en ljudregel i stål för konstruktion av innerväggar med krav på ljudisolering. Regelns sigmaformade tvärsnitt minskar ljudöverföringen effektivt.  Regelns breda flänsar ger ett bättre  underlag för fastskruvning av gipsskivan. Även om det är sällsynt med  brott, rymnings- eller fritagningsförsök på rättspsykiatriska vårdinrättningar har säkerheten en hög prioritet på RPC.

Byggnaden har konstruerats för att garantera en god överblick och säkra flöden  för både personal och intagna.

– Byggnadstekniskt skiljer sig inte byggnaden särskilt mycket från andra vårdinrättningar. Vi monterar en extra plywoodskiva i lättbyggnadsväggarna för att öka hållfastheten. Dessutom är isoleringen betydligt tjockare eftersom det är ett passivhus, säger Leif Andersson, platschef för byggentreprenören MVB Syd.

– Byggnaden omfattar totalt 12 700 kvadratmeter och vi är just nu i slutskedet med att montera innerväggar och utfackningsväggar (november 2015, reds anm), säger han. Vi får regelbundna leveranser av gips och stålprofiler från Gyproc, ungefär 35 ton åt gången. Det
känns betryggande att använda en etablerad leverantör, när det ställs höga miljö- och säkerhetskrav på hela projektet, säger Leif Andersson.

Lokalproducerad energi

RPC i Trelleborg byggs alltså som ett passiv- och plusenergihus. Det innebär att byggnaden innehåller en mängd detaljer som gör det extra energieffektivt. Hela energibehovet ska täckas av lokalt producerad energi, bland annat från solceller och solfångare, från ett
eget 24 meter högt vindkraftverk och från grundvatten genom geotermi. Eftersom byggnaden planeras ge ett energiöverskott på två kilowattimmar per kvadratmeter och år uppnås kraven för plusenergihus.

Miljöbyggnad Guld
Golv, ytterväggar, tak och fönster görs högisolerande, och tjockleken på isoleringar kommer i princip att vara dubbelt så tjocka som vid konventionell teknik. Ventilationsluftens energiinnehåll kommer att återanvändas med över 80 procent. Sammantaget kommer de energisparande åtgärderna och den förnybara energin att ge en besparing på 1,3 miljoner kronor om året.

Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad nivå Guld. Det är den högsta nivå av ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och  myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

Fakta
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg
Beställare: Region Skåne Regionservice
Arkitekt: BSK Arkitekter
Generalentreprenad: MVB Syd
Yta: 12 700 kvm
Kontraktssumma: 305 miljoner kronor
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

Kontakt
Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 08