Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 

You are here

Innerväggsprofiler

Innerväggsprofiler, t.ex. stålreglar för innerväggar

Profiler för konstruktion av innerväggar. Standardstålreglar och -skenor, ljudreglar, förstärkningsreglar och -skenor, skenor med polyetentätning, med extra höga flänsar, teleskopskenor, kantprofiler, hörnprofiler och hörnreglar, hörnskydd och kantskydd, kantprofiler med tätningslister, med höga flänsar, toppskenor, kantavslutningsprofiler, variabla hörnprofiler, etc.

Beteckning Längd mm
Gyproc AVU Akustikprofil
Akustikprofil Gyproc AVU
3000
Gyproc AVZ Akustikprofil
Akustikprofil Gyproc AVZ
3000
Avslutningsprofil Gyproc J 13-L
Avslutningsprofil Gyproc J 13-L
3000
Gyproc DR 70 Regel för lätta innerdörrar - Dörregel 2985
Gyproc GFR DUROnomic Förstärkningsregel
Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic
3000 – 6000
Gyproc GFS DUROnomic Förstärkningsskena
Förstärkningsskena Gyproc GFS DUROnomic
2500
Gyproc H 50/50 Hörnprofil
Hörnprofil Gyproc H 50/50
3000
Gyproc AC-H ACOUnomic - Hörnprofil med tätningslister
Hörnprofil med tätningslister Gyproc AC-H ACOUnomic
3000
Gyproc HR 60/60 Hörnregel
Hörnregel Gyproc HR 60/60
3000 – 3600
Gyproc HS 29 Hörnskydd
Hörnskydd Gyproc HS 29
2450 – 3000
AquaBead GAB 90 Hörnspackelprofil
Hörnspackelprofil AquaBead GAB 90
2500 – 3000
GAB 90 AquaBead L-trim Kantprofil för gipsavslut 3000
Gyproc AC 55 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 55 mm
Kantprofil med tätningslister Gyproc AC 55 ACOUnomic
3000
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 40 mm
Kantprofil med tätningslister Gyproc AC 40 ACOUnomic
3000
Gyproc AC-X2 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister för saxade väggar 3000
Gyproc AC-T ACOUnomic - Kantprofil med tätningslister för teleskopanslutning 3000
Gyproc KS Kantskydd - perforerad spackelprofil 3000
Gyproc R Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm 2485 – 6000
Gyproc ER Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm 2485 – 4000
Gyproc SK Standardskena, flänshöjd 30 mm 2500
Gyproc SK 55 Standardskena, flänshöjd 55 mm 2500
Gyproc SK 100 Standardskena, flänshöjd 100 mm 2500
Gyproc SKP Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm 2500
2500
Stålprofil TSK-3 Teleskopskena för Gyproc Innervägg
Teleskopskena Teleskopskena TSK-3 80
2500
Teleskopskena TSKD-3 80 till Gyproc schaktvägg eller innervägg
Teleskopskena Teleskopskena TSKD-3 80
2500
Gyproc TSK 150 Teleskopskena, flänshöjd 150 mm - för enkelstomme 2500
Gyproc TSKD 80 Teleskopskena - för dubbel regelstomme 2500
Gyproc TSK 80 Teleskopskena, flänshöjd 80 mm - för enkelstomme 2500
Gyproc SKU Urklippt skena
Urklippt skena Gyproc SKU
898 – 998
Gyproc VH Variabel hörnprofil 3000