Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Reparationer av hamnen i Bålsta

I september 2018 inträffade ett jordskred på Gyprocs mark, norr om själva fabriksbyggnaderna. Efter geotekniska utredningar tror vi att händelsen berodde på den ovanligt varma och torra sommaren, följt av en vecka med kraftigt regn, som orsakade att jordmassorna gled mot det underliggande berget. Jordskredet resulterade i att en stor mängd jord försköts ut i vattnet, så att strandlinjen förflyttades flera meter ut och hamnen förstördes.

Vårt fokus är nu att återställa området tillbaka till normala förhållanden för både naturmiljön och för hamnens funktion. Detta är ett komplext projekt och vi har nära samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att försäkra oss om att under arbetet vidta alla försiktighetsåtgärder för att minimera inverkan på den lokala miljön. Medan hamnen ur funktion måste vi ta in vårt huvudsakliga råmaterial, gipssten, via vägtransport från en annan hamn. Det är inte en långsiktigt hållbar lösning, eftersom det har en negativ miljöpåverkan med ytterligare transporter och fler fordon på vägarna, som påverkar trafiken runt Bålsta.

För att återställa marken till sitt ursprungliga skick måste vi först säkra det område där skredet uppstod. För detta använder vi en teknik som kallas kalkcementpelare. Under maj har vi borrmaskiner i området som borrar hål ner till fast grund, och tankbilar som fyller hålen med kalkcement. Pelarna, som gjuts i marken, kommer sedan att förstärka marken, så att så mycket som möjligt av de jordmassor som förflyttades ut i sjön under skredet, kan muddras upp ur sjön och läggas tillbaka för att återställa landområdet. Det kommer sedan att planteras träd och annan vegetation för att efterlikna hur det såg ut tidigare.

Förutom arbetet med marken, kommer vi att reparera den skadade hamnanläggningen. Det mesta av rivningen är klar och nästa steg är att starta återbyggnaden. Här blir det ytterligare borrmaskiner som kommer att borra i sjöbotten, för att förankra pålar på vilka kajen och nya dykdalber kan byggas.

För att de olika arbetena inte ska grumla vattnet utanför själva arbetsområdet, har vi lagt ut så kallade siltgardiner, finmaskig textil som tillåter vattenrörelser men filtrerar det från partiklar, i flera steg.

Vårt mål är att slutföra det huvudsakliga byggarbetet i början av augusti.

Vi förstår att de viktiga arbetena kan medföra vissa störningar, till exempel kan ljudnivån under vissa arbetsmoment vara något högre än normalt, men vi övervakar dessa och kommer att se till att de håller sig inom normala tillåtna gränser. Vi ber om omgivningens förståelse och stöd för arbetet, och ser fram emot att återgå till mer normal verksamhet inom en snar framtid.

Vi vill också uppmärksamma, att de avspärrningar som finns runt arbetsområdet, är till för allas säkerhet. Vi ber därför alla som inte har fått personlig behörighet och säkerhetsutrustning för att vistas i området, att respektera aktuella avspärrningar i mark och vatten.

Du kan följa huvudaktiviteterna vecka för vecka i vårt nyhetsflöde via följande länk, och om du har några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta oss.