Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Sund inomhusluft med Activ'Air

Gyproc har introducerat det första akustikundertaket, kallat Gyptone Activ'Air som aktivt förbättrar inomhusluften i byggnader, exempelvis i förskolor, skolor och sjukhus. Gyptone Activ'Air är utvecklat för att minska efterklangstiden och samtidigt förbättra inomhusluftens kvalitet genom att bryta ner VOC-emissioner, exempelvis formaldehyd.

Activ'Air™ - en patenterad teknologi 

Activ'Air är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till inaktiva bindningar. Dessa bindningar som bildas inne i gipskärnan, är oskadliga.  Activ'Air-teknologins verkningsgrad är testad genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna visar att Activ'Air bryter ned upp till 70 % av formadehydkoncentrationen i en kontrollerad testmiljö. Teknikens förmåga att reducera formaldehydkoncentrationen i ett visst rum, beror på rummets storlek, mängden Gyptone Activ'Air takskivor och andra material. 

*Activ’Air är tillsatt i  Gyptone-skivor i formatet 600 x 600 mm med kant A och E15, samt BIG Boards

Bakgrund till Activ'Air™

Vi använder upp till 80 % av vår tid inomhus och kvaliteten på inomhusmiljön där vi befinner oss i, är mycket viktig. Det finns många faktorer som påverkar inomhusluftens kvalitet, exempelvis akustik och kvaliteten på luften vi andas - båda är därför fokusområden för Gyptone akustiktak. 

Vad är VOC (flyktiga organiska föreningar)?

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är organiska kemikaler som har ett högt ångtryck vid normal rumstemperatur. Det höga ångtrycket beror på låg kokpunkt, vilket orsakar att ett stort antal molekyler förångas till flytande eller fast form till den omgivande luften. VOC är många, varierande och finns överallt både ute och inne. De omfattar både konstgjorda och naturligt förekommande kemiska föreningar. Antropogena VOC:er regleras i lag, där koncentrationerna är som högst. Skadliga VOC:er är inte akut giftiga, men blandningen av VOC kan få långsiktiga skadliga effekter eftersom koncentrationen är låg och symptomen utvecklas långsamt. Formaldehyd anses vara en av de värsta VOC. 

Vad är formaldehyd?

Formaldehyd finns överallt omkring oss och kommer från många olika källor. Formaldehyd rör sig ofta fritt in och ut ur byggnaden. Bearbetade produkter som innehåller lim, såsom golv, hyllor, skåp och andra möbler avger ofta formaldehyd. 

WHOs rekommenderade formaldehydkoncentration i lokaler: 
<0,1 mg/m3.

Sunt inomhusklimat med Gyptone Activ'Air

Mätvärden och resultat av Activ'Air framgår av de dokumenterade fallstudierna Kallo Skola i Belgien och Wiazowna Skola i Polen.