Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Tre smarta väggtyper för alla behov och funktionskrav

Tre smarta väggtyper med Gyproc Habito

I projekt kan man emellanåt se väggtypsbeskrivningar som innehåller alltför många väggtyper med samma funktioner och som innehåller en mängd olika ingående komponenter. Det innebär ofta en ineffektiv produktion med ökad risk för fel som kan bli svåra att åtgärda och bli kostsamma när de väl upptäcks. 

Med Gyproc Byggoptimering bidrar vi till projekten genom att hålla nere antalet väggtyper och antalet ingående komponenter.  Konceptet ”Tre smarta väggtyper med Gyproc Habito” samlar de funktioner som ställs på en innervägg avseende ljud, brand och stabilitet. Med få ingående komponenter får vi väggar som klarar  0-52 dB i ljudegenskaper och upp till EI90 i brandegenskaper.

Dessutom optimerar vi bort en eventuell träskiva då infästningarna låter sig göras direkt i Gyproc Habito med en vanlig träskruv, helt utan plugg eller ankarinfästning. Alla tre väggtyper har en stomme bestående av AC skena, XR regel och en Gyproc Habito på var sida. Sedan bygger vi på med isolering och GNE.

 

V 1 – Gyproc XR 70/70 (450) H-H M0

Den används till alla väggar som har krav på sig att klara ljudklasser som ligger i spannet 0 dB upp till R’w 35 dB samt/eller EI 30.

Väggtypen består av AC 70, XR 70 och en Gyproc Habito på vardera sidan.
 

V2 – Gyproc XR 70/70 (450) H-H S70

Den klarar ljudklasserna R’w 40 dB och R’w 44 dB samt EI 60 på vägghöjder upptill 3 400 mm (EI 30 över 3 400 mm till 5 250 mm).

Väggtypen består av AC 70, XR 70 och en Gyproc Habito på var sida samt 70 mm ISOVER Ultimate eller stenull.

Den enda skillnaden mellan V1 och V2 är att den senare är isolerad. Väggarna för så här höga ljudreduceringstal kräver normalt fyra skivor men med XR regeln och Gyproc Habito i kombination med skena och isolering behövs endast två skivor för att uppnå kravställt resultat. Det halverar tiden för all hantering och montering av skivor på väggar vars funktioner ryms inom väggtyp 2. Det blir också hälften så mycket skivmaterial och därmed mindre spill att hantera än vid system med traditionella gipsskivor. 

 

V3 – Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH S70

Med denna väggtyp når man ljudklasserna R’w 48 dB och R’w 52 dB samt EI 90.

Består av AC 70, XR 70, en Gyproc Habito på vardera sidan och här lägger man på en Gyproc Normal i valfritt lag på vardera sidan. I övrigt samma komponenter som V2.