Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. Se avvikande öppettider under jul och nyår på Kundservice egen sida. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Välj rätt skiva till ditt våtrum

Välj rätt skiva till ditt våtrum

Kartongbeklädda gipsskivor och fukt tillsammans kan skapa en ohälsosam inomhusmiljö med kostsamma fukt- och mögelskador som följd. Gyproc rekommenderar och anser därför att Glasroc H Ocean, våtrumsskivor, är de enda gipsbaserade skivorna från Gyproc som ska användas vid montering i våtutrymmen.

Byggkeramikrådet (BKR)har hela tiden har varit tydliga med att våtrumsskivor är det bästa alternativet i våtrumsmiljöer men efter att BKR ändrade sina regler 2015 och tog bort det tidigare förbudet om gipsskivor i våtutrymmen har branschen i vissa fall valt att tolka reglerna som att det är möjligt att bygga våtrumsväggen med kartongklädd gips. En sådan lösning saknar dock stöd hos Gyproc och ska man följa BKRs branschregler finns inte heller där stöd för en sådan lösning (se nedan). 

Vad säger regelverket?

Boverkets byggregler BBR som enligt Plan och bygglagen PBL gäller för byggnader säger att:

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka hygien eller hälsa” Kap 6:51 (BFS 2014:3)

Vidare står att ”Underlag för vattentäta skikt skall vara lämpliga för denna användning” BBR i kap 6:5333.

I BKR:s branschregler BBV 15.1 framgår att ”Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska, av tillverkaren, vara dokumenterat läm­pade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar.”

Glasroc H Ocean är den enda skivan från Gyproc som har monteringsanvisningar för våtutrymmen och den enda skivan Gyproc anser bör användas i den typen av utrymmen. Gyproc rekommenderar därför Glasroc H Ocean som underlag för tätskikt i våtrum i bostäder och lokaler med liknande fuktbelastning då det är den bästa lösningen för att uppfylla kraven från Boverket. Det ligger också i linje med AMA Hus som i AMA-nytt 2/2017 gällande K samt KBC.4 anger att: ”Ski­vor i våtutrymmen ska ha dokumenterad hög fuktstabilitet. Skivor som används som underlag för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymme ska vara avsedda för våtutrymme”.

Glasroc H Ocean toppbetyg för goda egenskaper

Glasroc H Ocean är specialanpassad för våtrum i bostäder och hotell samt lokaler med liknande fuktbelastning och den kan användas i alla våtzoner. Det är en gipsbaserad kompositskiva där huvudbeståndsdelarna består av gips och glasfiber. Skivan är testad och dokumenterad i både fält och laboratorium där den fått bästa resultat vad gäller fukt- och mögelresistens. Den har mycket låg vattenabsorption och är CE-märkt i bästa klass, klass H1. Den uppfyller även de kriterier som BKR, GVK och leverantörerna av våtrumsskivor ställt upp i ”Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen”.

I miljöer där fuktbelastningen är mycket hög eller där man efterfrågar en slagtåligare skiva, rekommenderar vi den cementbaserade skivan Gyproc Aquaroc.