Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor
 

Huvudmeny

You are here

Vårt miljöarbete

Vi har ständigt miljön i fokus, från inköp, produktion till slutlig leverans. De senaste åren har vi  genomfört en stor mängd åtgärder för att spara energi och minska företagets miljöpåverkan:

  • Insamling av matavfall - vi tar till vara vårt matavfall och skickar det till
  • Byte av olja till LNG flytande naturgas som energikälla vid produktion minskar koldioxidutsläppen med 25 % per år
  • I samarbete med E.ON tar man hand om överskottsvärme från produktionen och återanvänder den som fjärrvärme i Bålsta. Överskottsvärmen hämtas från rökgaserna, efter att Gyproc först använt så mycket värmeenergi ur röken som möjligt.
  • Vi återvinner inte bara värme från rökgaserna utan också genom recirkulering av vatten. När fabrikens kompressorer kyls ner med kallt sjövatten från Mälaren blir detta uppvärmt. Det uppvärmda vattnet användes sedan i gipsskivtillverkningen. Gyproc har på så sätt minskat såväl vatten- som energiförbrukning.
  • Råvarorna består av mer än ca 25 procent återvinningsmaterial i form av insamlat återvinningsgips och återvinningskartong. Detta tack vare ett effektivt insamlings- och återvinninsgssystem.
  • I samarbete med Ragnsells har man skapat bättre förutsättningar för personalen att källsortera avfall inom hela fabriksanläggningen. Med fler avfallsstationer och stationsansvariga har man lyckats minska deponiavfallet med cirka 35 procent. Koncernmålet för deponiavfall ligger på noll och Gyproc i Bålsta ligger mycket nära detta mål.
  • Ett minskat läckaget av tryckluft i Gyprocs tryckluftsystem har också minskat energiförbrukning i kompressorerna som används vid gipsskivetillverkningen med 29 procent.
  • Lågenergilysrör har installerats i lokalerna. Belysningen är bara på när folk befinner sig i lokalerna eftersom den styrs av rörelsedetektorer. Utomhusbelysningen består nu av led-belysning på 35 W, att jämföra med tidigare 250 W.

Ett effektivt insamlingssystem gör att återvinnings - och restmaterial i form av insamlat återvinningsgips, industrigips och återvinningskartong tas om hand och återanvänds i produktionen.