Hero Image
Image
Gyproc Klima gipsskivor

Gyproc Klima – gipsskivor från CO2-fri produktion

 

Klima är en ny generation gipsskivor som är tillverkade i vår elektrifierade fabrik i Fredrikstad, Norge. Med gips från serien Klima minskar du innerväggarnas klimatavtryck rejält. 

När du bygger med skivor från Klima-serien bidrar du med stora besparingar av CO₂-utsläpp utan att försämra väggsystemens fina egenskaper. Klima-skivorna har upp till 73 procent lägre CO₂-avtryck än motsvarande produkt tillverkad med fossilt bränsle1. Värdet inkluderar alla CO-utsläpp i samband med produktion (Scope 1 och 2). Genom att använda skivor från Klima-sortimentet, kan du sänka väggsystemens CO-avtryck med upp till 46 procent2. En annan fördel är att skivorna innehåller upp till 20 procent återvunnen gips – en andel som vi arbetar med att öka ytterligare.

1. Vi har jämfört standardskivan GNE i faserna A1-A3 med nya GNE-Klima och satt skillnaden i förhållande till vanlig GNE.
2. Vi har jämfört materialåtgången f
ör ett väggsystem innehållande 4 lag GNE, XR 70 och AC 70. Effekten i jämförelsen kommer ifrån att vi byter ut GNE mot GNE-Klima

 

 

Image
Gyproc Klima gipsskivor

Välkommen till gipsfabriken

Gyprocs fabrik i Fredrikstad, Norge är världens första helt elektrifierade produktionslinje för gipsskivor. I och med det ger tillverkningen av skivorna ingen CO-påverkan och resulterar i ett kraftigt förbättrat värde för skivornas CO-påverkan (A1–A3 i EPD:n)3. I Sverige kommer skivorna som tillverkas i Fredrikstad att marknadsföras med tilläggsnamnet Klima för att tydligt markera att de kommer från en CO-fri produktion. Gyproc® ErgoLite Klima och Gyproc® Normal Klima har i övrigt oförändrade egenskaper och funktioner jämfört med sina befintliga motsvarigheter, vilket innebär samma ljud- och brandegenskaper i väggsystemen. Du kan tryggt applicera Klimaskivorna i de ursprungliga systemen, få fördelen med lägre klimatavtryck och samtidigt vara säker på att nå de grundläggande funktionerna i systemen.
 

3. I en EPD redovisar vi CO₂-ekvivalenter för att kunna klimatdeklarera fastigheter. Se även 1.
 

Image
Gyproc fabrik Fredrikstad