Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00 Avvikande öppettider: Utlastningen 21/12 2018 07:00-12:00 4/1 2019 07:00-15:00 Övriga dagar håller vi öppet som vanligt 07:00-16:00 Kundservice 21/12 2018 07:30-14:00 Övriga dagar håller vi öppet som vanligt 07:30-16:00 ...
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor
 

You are here

Profiler

Innerväggsprofiler

Innerväggsprofiler, t.ex. stålreglar för innerväggar

Profiler för konstruktion av innerväggar. Standardstålreglar och -skenor, ljudreglar, förstärkningsreglar och -skenor, skenor med polyetentätning, med extra höga flänsar, teleskopskenor, kantprofiler, hörnprofiler och hörnreglar, hörnskydd och kantskydd, kantprofiler med tätningslister, med höga flänsar, toppskenor, kantavslutningsprofiler, variabla hörnprofiler, etc.

Beteckning Längd mm

Kantprofiler

Avslutningsprofil Gyproc J 13-L
Avslutningsprofil Gyproc J 13-L
3000
GAB 90 AquaBead L-trim Kantprofil för gipsavslut 2500 – 3000
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 40 mm
Kantprofil med tätningslister Gyproc AC 40 ACOUnomic
3000
Gyproc AC 55 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 55 mm
Kantprofil med tätningslister Gyproc AC 55 ACOUnomic
3000
Gyproc KS Kantskydd - perforerad spackelprofil 3000

Reglar

Gyproc GFR DUROnomic förstärkningsregel
Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic
3000 – 6000
Gyproc XR Ljudregel
Ljudregel Gyproc XR
2485 – 4000
Gyproc R Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm 2485 – 4000
Gyproc ER Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm 2485 – 6000

Skenor

Gyproc GFS DUROnomic Förstärkningsskena
Förstärkningsskena Gyproc GFS DUROnomic
2500
Gyproc SK Standardskena, flänshöjd 30 mm 2500
Gyproc SK 55 Standardskena, flänshöjd 55 mm 2500
Gyproc SK 100 Standardskena, flänshöjd 100 mm 2500
Gyproc SKP Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm 2500
2500

Hörnprofiler

Gyproc H 50/50 Hörnprofil
Hörnprofil Gyproc H 50/50
3000
Gyproc HS 29 Hörnskydd
Hörnskydd Gyproc HS 29
2450 – 3000
AquaBead GAB 90 Hörnspackelprofil
Hörnspackelprofil AquaBead GAB 90
2500 – 3000
Gyproc VH Variabel hörnprofil 3000

Ytterväggsprofiler

Ytterväggsprofiler, t.ex. slitsade stålreglar för ytterväggar

Reglar och skenor i stål som används i samband med Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem. Profilerna är försedda med utstansade slitsrader som minskar värmeförlusten och köldbroar i ytterväggskonstruktioner. Skenor finns med påklistrad polyetentätning, karmreglar för fasadöppningar, och kantprofiler och Z-profiler för montering av extra isoleringsskikt.

Beteckning Längd mm
Gyproc THU THERMOnomic U-profil
U-profil Gyproc THU THERMOnomic
3000
Gyproc THZ THERMOnomic Z-profil
Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic
3000

Vindskyddsprofiler

Vindskyddsprofiler, t.ex. stålprofiler för ytterväggar

Profiler för tätning av fogar i vindskyddsskivor. Det finns såväl plastprofiler som korrosionsskyddade stålprofiler.

Beteckning Längd mm
Flexibel Tätningsprofil för vindskyddsskivor 2700
Glasroc G 9 Plåtprofil 3000
Gyproc Profil H 9 Plastprofil 2500 – 3000
Gyproc H 15 Vindtätningsprofil i plast, bredd 15 mm 2500

Fasadprofiler

Fasadprofiler, t.ex. stålprofiler för fasader

I det ventilerade tvåstegstätade fasadsystemet med Aquaroc cementbaserad skiva ingår hörnprofiler av stål, perforerade stålprofiler och avståndsprofiler.

Beteckning Längd mm
Gyproc HPF Hörnprofil fasad 2500
Gyproc MSP Musprofil - för fasadavslutning 2500
Gyproc VAP Ventilerande avståndsprofil 2515

Profiler till fasta undertak

Undertaksprofiler, t.ex. primärprofil och sekundärprofil

Bärprofil och tvärprofil i stål för konstruktion av stomme för hängande primär-/sekundärkonstruktioner. Som en del av Gyproc GK-system ingår bärprofiler och tvärprofiler i stål för montering av nedpendlade undertak. Akustikprofil i stål optimerar ljudisoleringen av vånings- och väggkonstruktioner.

Profiler till demonterbara undertak

Stålprofiler för upphängning av akustikundertak

Färdiglackerade bärprofiler, tvärprofiler, avståndsprofiler, kantlister, m.fl. som ingår i Quick-Lock T-15 och T-24 skensystem för upphängning av Gyptone akustikundertak.

Beteckning Längd mm
Avslutningsprofil till T15 och T24 Gyptone Quick-Lock Avslutningsprofil C-38
3000
Gyptone Quick-Lock Avståndsprofil T24 Avståndsprofil
Avståndsprofil Gyptone Quick-Lock Avståndsprofil T24
600
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 15, bredd 15 mm
Bärprofil, bredd 15 mm Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 15
3000
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 24 bredd 24 mm
Bärprofil, bredd 24 mm Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 24
3600
Gyptone Quick-Lock Väggfjäder 52, Fjäderprofil - ingår i T24-skensystemet
Fjäderprofil - ingår i T24-skensystemet Gyptone Quick-Lock Väggfjäder 52
-
Gyptone Quick-Lock Formbar Kantlist T15 och T24
Formbar kantlist Gyptone Quick-Lock Formbar Kantlist T15 och T24
3000
Gyptone Quick-Lock Kantlist T15 och T24
Kantlist Gyptone Quick-Lock Kantlist T15 och T24
3000
Gyptone Quick-Lock Skugglist T15 och T24
Skugglist Gyptone Quick-Lock Skugglist T15 och T24
3000
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 15, bredd 15 mm
Tvärprofil, bredd 15 mm Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 15
600 – 1200
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 24, bred 24 mm
Tvärprofil, bredd 24 mm Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 24
600 – 1200

Profiler till korridorundertak

Färdiglackerade profiler, kantlister, m.fl. som ingår i Gyptone Trap korridorundertak.

Beteckning Längd mm
Gyptone Quick-Lock Skuggkantlist til korridorundertak med Plank
Skyggekant till kant kant E15/A og E15 Gyptone Quick-Lock Skuggkantlist T15 Plank
3000

Profil till böjda former

Stålprofiler för böjda väggar och välvda undertak

Stålprofiler för konstruktion av böjda vägg- och undertakskonstruktioner omfattar vinkelprofiler, golv- och takskenor som kan formas på plats till önskad rundning. Valsade stålprofiler för hängande böjda undertakskonstruktioner kan valsas såväl konkavt som konvext.

Beteckning Längd mm
Gyproc SKB, Böjbar skena
Böjbar skena Gyproc SKB
2000 – 2025
Gyproc HB 40/30 Böjd takprofil
Böjd takprofil Gyproc HB 40/30
2500

Brandisoleringsprofiler

Stålprofiler för brandisolering av stålpelare och stålbalkar

Stålprofiler för brandisolering av stålpelare och stålbalkar med Gyproc gipsskivor eller Glasroc F FireCase. Bland profilerna finns anslutningsprofiler, balkflänsprofiler, L-profiler, pelarhörnprofiler, och vinkelprofiler.

Beteckning Längd mm
Gyproc L 12/50, L-formad Anslutningsprofil 2400
Gyproc HA 25/35, Z-formad Anslutningsprofil 3000
Gyproc BFL Balkflänsprofil 2000
Glasroc F Profil Inklädnadsprofil - GFFP 25/25 2900
Gyproc PHL Pelarhörnprofil 2000