FAQ

FAQ

Vanligt förekommande frågor

13 resultat

Kan jag bygga med gipsskivor i ouppvärmda byggnader?

I en ouppvärmd byggnad följer RF uteluftens förhållanden. Traditionellt har man räknat med 90 %RF utomhus men vädret de senaste åren har gett ökade fuktnivåer uner höst och vinter när det inte finns stabil frost. Man kan förvänta sig att utomhusluften i perioder kan vara 95% RF på många håll i Sverige. 

För Gyproc Gipsskivor (kartongklädda) rekommenderar vi som högst ett RF på max 80% och därför rekommenderar vi inte att man har dessa i ouppvärmda byggnader vare sig på in eller utsidan.
Glasroc Ocean våtrumsgips eller Gyproc Aquaroc kan vara bättre alternativ.  

Hur ska jag montera AP 25?

Se kap 6 Bjälklag (6.1 Gyproc AP-profil) i  Monteringshandboken för montage i tak. 
För montage på vägg se kapitel 1 Innerväggar (1.6 Montering av AP-profil). 

Läs mer

Vilken skiva ska jag ha i våtrum?

I våtrum i bostäder/kontor/hotell rekommenderar vi 12,5 mm Glasroc Ocean Våtrumsskiva. I mer fuktutsatta miljöer som soprum, garage, duschutrymmen i badhus/sporthallar så rekommenderar vi den  cementbaserade skivan 12,5 mm Gyproc GAE Aquaroc cementskiva.  

Läs mer

Vilken skruv/skruvlängd behöver jag för att skruva upp min gipsskiva?

Se 2.2 Skruvanvisning i Monteringshandboken

Hur mycket kan man fästa in i en inklädnad med Firecase?

Vi har inget värde för hur mycket man kan fästa i Firecase eftersom skivan används som brandskydd av stålpelare/balkar. Vi avråder från infästning i brandskyddet eftersom obrännbar ”belastning” kan medföra att brandskyddet dras ned i förtid.

Det säkraste är att fästa in direkt i stålbalken/pelaren när brandskyddet sitter dikt monterat t ex mot en VKR-pelare eller flänsen på H-balkar.
 

Vilken brandklass uppfyller en gipsskiva?

När man pratar om brandklass som produktegenskap brukar man mena materialets reaktion vid brandpåverkan och då använder man ett europeiskt system för brandklassning av byggprodukter.
Enligt denna klassificering  håller de flesta av våra gipsskivor (typ 12,5 mm Gyproc Normalgips) euroklassen A2 - s1,d0 Obrännbart material som får avge mycket begränsad mängd med rök samt inga brinnande droppar eller partiklar får avges.

Läs mer

Vilken brandklass (Avskiljande EI) uppfyller min gipsskiva?

EI är en konstruktionsegenskap och ett lag gips är inte någon konstruktion,  man måste se på hela konstruktionens brandmotstånd. Se exempel nedan.

Läs mer

Vilken ljudisolering klarar min vägg?

Välj regeltyp och skivkombination och se tabell för respektive Systemegenskaper. 

Läs mer

Vad händer om jag ersätter de inre gipsskivorna med 12 mm plywood?

På Gyproc har vi inte några tester på väggar med träskivor. Vår rekommendation är i första hand använda vår Skruvfasta gipsskiva Habito.

Läs mer

Vad är Gyproc Byggoptimering?

Byggoptimering är ett grundläggande begrepp för Gyproc. Vår rådgivning, produktion, produkter, system och logistik är baserade på att leva upp till kraven som ligger bakom det begreppet. Men vad är Gyproc Byggoptimering egentligen och varför bör du tänka på det, genom hela byggprocessen?

Läs mer

Förvirrad när det gäller DnT,w & R'w?

Om kravet är ställt i R'w kan du använda de DnT,w värden som redovisas för våra system. Skillnaden mellan R’w och DnT,w är att DnT,w  påverkas av mottagarrummets rumsdjup.

Läs mer

Vad gäller för träbaserade skivor i Gyprocs system?

Generellt gäller att i de fall man önskar träbaserade skivor i väggen ska dessa skivor monteras lokalt i önskad storlek mellan reglarna med hjälp av kortlingsbeslag, t.ex. Gyproc GypFix, bakom angivet antal Gyproc skivlag.

Läs mer