Brandisolering av bärande konstruktioner

Glasroc F FireCase
Läs mer
Dölj

Glasroc F Firecase är ett effektivt system för inklädnad av bärande stålstomme utan monteringsprofiler. Systemet finns för brandskydd upp till 120 minuter. Skivorna finns i tjockleksintervallerna 15-30 mm och montering utan luftspalt mellan skivorna ger skivorna ett effektivare brandskydd än traditionell gips monterat på profiler.

Systemfördelar

  • Effektivt brandskydd av bärande stålkonstruktioner
  • Konstruktionens mått efter inklädnad minimeras
  • Slät och fin yta med hög tryckhållfasthet
  • Enkelt och snabbt montage
  • Alternativt montage med stålklamrar för snabbare installation.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.