Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Vi strävar efter att uppnå minsta möjliga miljöbelastning och effektivt utnyttjande av energi. Det gör vi genom att ständigt arbeta med förebyggande och förbättrande åtgärder inom vår verksamhet. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och miljöpåverkan genom en rad olika åtgärder. Tillsammans med engagerade medarbetare samverkar vi med vara kunder och leverantörer där vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekterna.

Vårt hållbarhetsarbete

Saint-Gobain Sweden AB har en ambitiös färdplan fram till 2030 som ska bidra till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045.

Hållbar produktion

Tillverkningen av Gyproc gipsskivor inleds med att gipsråvaran går genom en kalcineringsprocess som innebär att det kristallbundna vattnet frigörs och avgår som vattenånga.

Inomhusmiljö och hälsa

Gyproc gipsprodukter uppfyller kraven på både god luftkvalitet och behagliga ljudmiljöer – och hjälper därmed till att säkerställa en god miljö inomhus.

Gipsets fördelar

Fördelar med gips
Gipsets fördelar

Gips är ett rent naturmaterial och innehåller därför inga farliga komponenter eller emissioner.

Gipsets fördelar

Miljöbedömning av produkter

Kvalitet
Miljöbedömning av produkter

Gyproc arbetar strukturerat med kvalitetsledning enligt World Class Manufacturing och ISO 9001. 

Läs mer om Gyprocs miljöbedömning av produkter

Returgips och gipsspill

Returgips
Returgips och gipsspill

Kontakta kundservice för att boka transport / anmäla retur av gipsspill. Är du inte avtalskund hos Gyproc ber vi dig kontakta Gyro Gipsåtervinning, alternativt din återförsäljare.

Se kontaktuppgifter här