Konstruktioner - Undertak
Gyproc Undertak

Konstruktioner - Undertak och innertak

Gyproc Undertak

Gyproc Undertak är en samlande benämning för flera system med Gyproc gipsskivor monterade på stål- eller trästomme. Systemen är normalt horisontella och plana, men alternativ finns för böjda former.

Förbättrad ljudisolering

Nedpendlat undertak förbättrar ljudisoleringen, och blir mest effektivt vid minsta möjliga antal förbindelser mellan det nedpendlade undertaket och bjälklaget (100 mm), min 450 mm mineralull ovanför undertaket, minst 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsskivor och akustisk tätning vid anslutningar.

Bärverket kan vara av typen:

  • Nedpendlade
  • Fribärande
  • Fasta/direktmonterade

 

Konstruktionen kan ha flera syften:

  • Förbättra ljudisoleringen (se Handbokskapitel Byggnadsakustik)
  • Förbättra barndskyddet
  • Sänka takhöjden
  • Dölja installationer
  • Öka värmeisoleringen (används endast mot kalla yttertak).