Gyproc - vilka är vi?

Gyproc gipsskiva arbetsplats

Gyproc erbjuder kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer en sund och god inomhusmiljö. I samarbete med våra kunder och partners utvecklar och levererar vi innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem , främst för innerväggar, ytterväggar och undertak.

Våra system bygger på gips och stål som är 100 procent återvinningsbara. Gyproc är en affärsenhet inom koncernen Saint-Gobain.

Innovation

Gyproc har under åren lanserat många innovativa lösningar. Vi fortsätter att utveckla och erbjuda hållbara innovationer och lösningar till marknaden med kunden och slutanvändaren i fokus.
 

En del av Saint-Gobain-koncernen

Gyproc ingår i Saint-Gobain Sweden AB, som är en del av den globala koncernen Saint-Gobain, som startade sin verksamhet 1665. Idag har koncernen cirka 166.000 anställda i 75 länder. Saint-Gobain tillverkar, förädlar och distribuerar innovativa produkter och lösningar bland annat till byggindustrin. Målet är att erbjuda komfortabla och hållbara lösningar för människor att bo, verka och leva i. 


Alla varumärken inom Saint-Gobain styrs av ett gemensamt syfte: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".


Tillsammans med Dalapro, Isover och Weber ingår vi i Saint-Gobain Sweden AB som är en del av koncernen Saint-Gobain – med mer än 350 års erfarenhet av material och byggnadslösningar med hög innovationsgrad.


Saint-Gobain äger varumärkena Gyproc® , Glasroc® och Habito®.

Gyprocs fabrik från ovan
Gyprocs fabrik i Bålsta utanför Stockholm