Akustik

Förvirrad när det gäller DnT,w & R'w?

Om kravet är ställt i R'w kan du använda de DnT,w värden som redovisas för våra system.

Skillnaden mellan R’w och DnT,w är att DnT,w  påverkas av mottagarrummets rumsdjup. I tabellen nedan redovisas hur DnT,w förändras i förhållande till rumsdjupet i mottagarrummet.

Tänk på att ett redovisat fältvärde från en leverantör gäller under vissa specifika förutsättningar, vi rekommenderar att man kravställer väggens ljudisolering med ett Rw värde (labvärde)

Observera att tabellen endast är en vägledning när båda rummen har samma rumsbredd. 

Rumsdjup i mottagarrummet (m)

Förändring DnT,w  (dB)

1,8 -2,5
2,0 -2,0
2,2

-1,5

2,5 -1,0
2,8 -0,5
3,1* ± 0,0
3,5 +0,5
3,9 +1,0
4,4 +1,5
5,0 +2,0
5,5 +2,5
6,0 +2,8
7,0 +3,5
8,0 +4,5
10,0 +5,1


* Rumsdjup redovisat i Gyproc systemegenskaper

Redovisade värden DnT,w i Gyproc systemegenskaper gäller vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet

Redovisade värden DnT,w i Gyproc systemegenskaper gäller vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet

 

Vid större rumsdjup än 3,1 m i mottagarrumet ökar DnT,w värdet

Vid större rumsdjup än 3,1 m i mottagarrumet ökar DnT,w värdet

 

Vid mindre rumsdjup än 3,1 m i mottagarrumet minskar DnT,w värdet

Vid mindre rumsdjup än 3,1 m i mottagarrumet minskar DnT,w värdet

 

För mer information se Gyproc Handbok 10 kapitel Byggnadsakustik.