Montering

Vad gäller för träbaserade skivor i Gyprocs system?

Hur påverkas väggens egenskaper när man bryter ett Gyprocsystem och ersätter en gipsskiva med en träbaserad skiva, där Gyproc inte har kontroll på/över dessa skivors egenskaper?

Generellt gäller att i de fall man önskar träbaserade skivor i väggen ska dessa skivor monteras lokalt i önskad storlek mellan reglarna med hjälp av kortlingsbeslag, t.ex. Gyproc GypFix, bakom angivet antal Gyproc skivlag.

Skillnaden mellan gipsbaserad skiva och träbaserad skiva

I filmerna nedan förklarar vi hur väggens egenskaper påverkas om man bygger innerväggen med en gipsskiva och en träbaserad skiva, jämfört med om man bygger med två lager gips på varje sida om regeln.

De understa filmerna visar endast skillnaden vid en brand i enbart skivorna, genom en mycket enkel metod.

Gyproc Teknisk support: vad är skillnaden mellan gips och träbaserade skivor?
Skillnad vid brand ? Gipsbaserade skivor jämfört med träbaserade skivor (1min):
Fördjupning: Skillnad vid brand? Gipsbaserade skivor jämfört med träbaserade skivor och allmänt om gipsskivors brandegenskaper. (12 min)

För projektering av väggar där gipsbaserad skiva önskas byta till träbaserad skiva hänvisar vi till aktuell skivleverantör av träbaserad skiva.