Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar - Montering av gipsskivor

Fribärande undertak med Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar

Montering av gipsskivor

I - Montering av gipsskivor, första lag
II - Montering av gipsskivor, andra lag
III - Montering av skruvar, kantavstånd
IV - Fogning och ytbehandling


Konstruktionsdetaljer

  1. Ev. polyetenduk, Gyproc GPD
  2. Kantprofil, Gyproc GFS Förstärkningsskena
  3. Regel, Gyproc GFR Förstärkningsregel
  4. Gyproc gipsskivor, första skivlag
  5. Skruv, Gyproc QSB 25 till första skivlag
  6. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
  7. Skruv, Gyproc QSB 41 till andra skivlag
  8. Ev. fogmassa för akustisk tätning, Gyproc G 55

Vid brandkrav kan ytterligare åtgärder krävas, se Gyproc Handbok.

Montering av gipsskivor, första lag

Montering av gipsskivor, första lag

Första laget gipsskivor monteras mot varje regel med skruv Gyproc Quick QSB 25, max. 450 mm mellan varje infästning, eller med 5–7 skruvar per kvm. 
Skivornas kortkanter förskjuts mellan varje skivrad. 
Spara 7-10 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, andra lag

Andra laget gipsskivor monteras med alla skivskarvar förskjutna i förhållande till första lagets. 
Långsidorna förskjuts minst 150 mm från första lagets skivskarv. 
Skivorna monteras med Gyproc Quick QSB 41 skruv med c:a 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med c:a 300 mm mellanrum mot mellanliggande reglar. 
Spara 7-10 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog.

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.

Fogning och ytbehandling

Fogning och ytbehandling

Foga ev. med fogmassa för akustisk tätning mot alla byggnadsdelar längs undertakets ytterkant. Ytan spacklas och målas enl. gällande föreskrifter.