toggle menu

Gyproc GD förstärkningsregel c 450 mm - Montering av profiler och gipsskivor

Innerväggar med Gyproc GD förstärkningsregel c 450 mm

Montering av profiler och gipsskivor

 1. Montering av förstärkningsskenor
 2. Montering av förstärkningsreglar
 3. Montering av gipsskivor, första lag
 4. Montering av gipsskivor, andra lag
 5. Montering av skruvar, kantavstånd


Konstruktionsdetaljer

1. Polyetenduk, Gyproc GPD
2. Förstärkningsskena, Gyproc GFS DUROnomic
3. Förstärkningsregel, Gyproc GFR DUROnomic
4. Gyproc gipsskivor, första skivlag
5. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
6. Skruv, Gyproc Quick med borrspets till första skivlag
7. Skruv, Gyproc Quick med borrspets till andra skivlag
8. Skruv, Gyproc QPBT 16

I

Montering av förstärkningsskenor

 • Markera väggens placering på underliggande byggnadsdel. 
 • Alla skenor ska fästas vid underlaget med lämplig infästning, max 400 mm mellanrum mellan infästningarna (placera samtidigt ev. polyetenduk mellan underlag och skena, vid behov).
 • Avståndet från änden av kantskenan till första resp. sista infästning ska vara max. 150 mm.

Montering av förstärkningsreglar

Montering av förstärkningsreglar

Reglar kan kapas till längder som är max. 15 mm kortare än den aktuella rumshöjden för icke-bärande väggar för att reglera toleranser i vägghöjd. 

För bärande väggar måste det vara kontakt mellan reglarnas ändar och skenornas botten.

Reglar och skenor kan fästas ihop med skruv, typ QPBT 16, för att hålla reglarna på plats medan gipsskivorna monteras.

Montering av gipsskivor, första lag

Montering av gipsskivor, första lag

 • Första laget gipsskivor monteras mot varje regel med Gyproc Quick skruv med borrspets, c:a 600 mm mellan varje infästning, dock max. 450 mm från kantprofilerna. 
 • Skruvtyp och längd för resp. skivtyp enligt Gyproc Skruvguide. 
 • Gipsskivorna på motsatt sida väggen monteras förskjutna en halv skivbredd. 

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, andra lag

 • Andra laget gipsskivor monteras med Gyproc Quick skruv med borrspets med 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med c:a 300 mm mellanrum i skivans mitt. 
 • Skruvtyp och längd för resp. skivtyp enligt Gyproc Skruvguide. 
 • Båda skivlag monteras med max 3 mm avstånd mot anslutande väggar och takvinklar. 
 • Vid anslutning mot golv bör gipsskivor lyftas 5-10 mm. 

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.