Böjda undertak

<h3>Gyproc böjda undertak</h3>
Läs mer
Dölj

Nedhängda valsade bärprofiler (konkava eller konvexa) fastmonterade med stålband till den överliggande konstruktionen. Undertill monteras primärprofiler som bekläds med förböjda gipsskivor eller skivor som kan torrböjas på byggarbetsplatsen. Mot intilliggande vägg kan Gyproc SKB 40/30 böjbar skena användas. Skivbekädnaden består av förböjda gipsskivor eller skivor som kan torrböjas på byggarbetsplatsen.

Systembeskrivning

Valsade bärprofiler Gyproc HB 40/30 hängs upp med hjälp av stålband som förankrat i ovanliggande bjälklag. Sekundärprofiler Gyproc S 25/85 skruvas fast i bärprofilerna. Mot intilliggande vägg kan Gyproc SKB 40/30 böjbara skenor användas. Skivbekädnaden består av förböjda gipsskivor, 6 mm Gyproc GS eller Glasroc Multiboard som kan torrböjas mot underlaget.

Fördelar

Arkitektonisk frihet i byggandet. Radier helt ner till 100 mm kan får med förböjda gipsskivor.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.