Fribärande undertak

Gyproc fribärande undertak
Läs mer
Dölj

Fribärande undertakskonstruktion för byggnader där det saknas plats för upphäng eller där det ställs höga krav på ljudisolering. Genom att bygga undertak som fribärande konstruktioner undviks infästningar i ovanliggande bjälklag eller takkonstruktion. Detta är särskilt intressant vid höga krav på ljudisolering, stor nedpendlingshöjd, stora rörelser (från exempelvis nedböjning från snölaster) i den ovanförliggande konstruktionen eller att stag till nedpendlat bärverk inte får plats på grund av installationer i utrymmet ovanför undertaket.

Systembeskrivning

Undertakets bärverk byggs med skenorna som primärbalkar. Dessa kan vara av typen Gyproc R, CI och ER eller GFR (Gyproc DUROnomic), alternativt lättbalkar (TCA) vid större spännvidder. Som sekundärprofil väljs exempelvis Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Undertaket bärs upp av innerväggar t.ex. Gyproc gipsskivor på regelstomme av stål typ Gyproc XR. Undertaket stabiliserar väggen i dess överkant.

Fördelar

Kan med fördel användas där det inte är möjligt att använda upphängning. Ger optimal ljudisolering.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.