Gyproc AC

<h3>– ACOUnomic&reg; akustiskt tätade stålprofiler för innerväggar och innertak</h3>
Läs mer
Dölj

Gyproc ACOUnomic är en samlande beteckning för ett sortiment stålprofiler med akustisk tätning för innerväggar och innertak. Den akustiska tätningen mot anslutande konstruktioner består av en kantprofil med pålimmade tätningslister av EPDM-gummi. Gyproc ACOUnomic kantprofil används i såväl golv och tak som mot väggar. Exempel på anslutande konstruktioner där produkterna är lämpliga att använda är betong, lättbetong, slätputsade ytor, slät plåt och olika typer av byggskivor.

I sortimentet ingår även hörnprofiler som är avsedda att användas i vissa hörnlösningar.

Produkterna ersätter andra akustiska tätningsmetoder av t.ex typen fogmassa. Användningsområde för produkterna är ljudisolerande väggar från 40 dB.

Ytterligare information finns att läsa i Gyproc Handbok, kapitel Gyproc ACOUnomic.

 

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Innerväggar - Gyproc ACOUnomic® Akustisk tätning - Handbok 10