Gyproc ER

<h3>– Standardreglar av stål anpassade för icke bärande innerväggar</h3>
Läs mer
Dölj

Gyproc ER innerväggar med stålstomme är ett system för ej bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 mm breda Gyproc gipsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER c 450 mm, som monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic.

I systemet Gyproc ER finns det tre typer av vägguppbyggnader:

  • Enkelväggar: enkel stålstomme, där reglar och skenor har samma bredd.
  • Saxade väggar: skenan är 25 mm bredare än regeln och reglarna monteras zick-zack på c 225 mm.
  • Dubbelväggar: dubbla stålstommar – två parallella stålstommar, där reglar och skenor har samma bredd.


Som alternativt system vid väggar med ljudkrav, se Gyproc XR.

Systemets fördelar

Konstruktionerna ger följande fördelar jämfört med regelstomme av trä:

  • Raka, formstabila och lätta konstruktioner
  • Enkelt, snabbt montage
  • Fuktsäker regelstomme
  • Enklare logistik genom möjlighet till samlastning och packning tillsammans med Gyproc gipsskivor
  • Mindre spill vid leveranser av exakta längder
  • Bättre ljudisolering med enkelstomme

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Handbok