Gyproc H Ocean

<h3>– Våtrumlösningar för både inner- och ytterväggar</h3>
Läs mer
Dölj

Glasroc våtrumsvägg är uppbyggd med 1 eller 2 lag 12,5 mm Glasroc H Ocean våtrumsskivor i något av Gyproc stålsystem Gyproc XR, Gyproc ER alternativt Gyproc DUROnomic för innerväggar respektive Gyproc THERMOnomic för ytterväggar.

Glasroc H Ocean våtrumsskiva kan även monteras på träreglar, men Gyproc rekommenderar stålreglar till våtrumsväggar då trä är känsligare ur fuktsynpunkt.

Systemets fördelar

  • Mycket god mögelresistens.
  • Små fuktbetingade rörelser i skivan.
  • Skivan är enkel att montera och bearbeta.
  • Goda brand- och ljudisolerande egenskaper.

Vägguppbyggnad

Datablad för vågrumsväggar återfinns i Gyproc Handbok, kapitel Våtrumsväggar.

För fler varianter hänvisar vi till systemegenskaper för respektive innerväggssystem till exempel Gyproc XR. Glasroc H Ocean våtrumsskiva kan ersätta Gyproc Normal gipsskiva utan avkall på den ursprungliga lösningens brand- och ljudegenskaper.

På våtrumssidan av väggen ersätts 12,5 mm Glasroc Normal av Glasroc H Ocean våtrumsskiva. I väggtypsbeteckningen anges V för våtrumsskiva Glasroc H Ocean och C för Gyproc Aquaroc cementbaserad skiva.

Minsta rekommenderade regeldimension är 70 mm vid stålreglar respektive 45x70 mm vid träreglar.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Välj alla
Broschyr
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Våtrumssystem - torra och sunda våtrumsväggar med Glasroc H Ocean
Handbok
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10