Gyproc TH

– Ytterväggssystem med regelstomme av stål anpassade för icke bärande innerväggar
Läs mer
Dölj

Gyproc THERMOnomic är ett ytterväggssystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc X Storm Vindskyddsskiva, Gyproc gipsskivor, Gyproc THR och THS THERMOnomic reglar och skenor. Utöver skenor och reglar ingår ett flertal komponenter som tillsammans gör systemet till ett komplett stomsystem för ytterväggar. Som utvändig beklädnad kan till exempel träpanel, stålpåt eller tegel användas. 

Gyproc THERMOnomic har följande uppbyggnad: 

  • Glasroc X Storm Vindskyddsskiva och Gyproc gipsskivor på insida vägg 
  • Enkelstomme, med reglar och skenor av samma bredd 
  • Enkelstomme, med korslagda Z-profiler på insida vägg vid behov av extra isolering.

 

Förklaring till översikt systemegenskaper

Ljudisoleringsvärden är laboratorievärden, värden som uppmätts i laboratorium eller beräknade. Det innebär att det är värden utan fönster eller andra försvagningar och värden gäller för 1,2 mm plåttjocklek. Gällande ljudisoleringsvärden för  ytterväggar i Gyproc Handbok 10 är det projektets ansvarige akustiker som ska beräkna konstruktionens totala ljudreduktion samt hantera marginaler. Dimensioneringstabeller till Gyproc THERMOnomic finns i kapitel Statik. 

Glasroc X Storm Vindskyddsskiva

Glasroc X Storm är en gipsbaserad vindskyddsskiva som säkerställer ett effektivt skydd mot vind och fukt. Skivan har en impregnerad glasfiberförstärkt gipskärna och är ytbelagd med en hydrofoberande glasfibermatta som ger ett utmärkt skydd mot fukt och UV-strålning. Mögelresistenstest enligt SP metod 2899 visar klassificering 0 – Ingen påväxt.

Systemets fördelar

  • Mycket god mögelresistens
  • Låg vattenuppsugning
  • Små fuktrelaterade rörelser
  • Goda termiska egenskaper
  • Goda brandtekniska egenskaper
  • Snabb och torr montering.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Välj alla
Broschyr
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem - projektinspiration
Vindskyddssystem - torra och täta ytterväggar med Glasroc X Storm®
Handbok
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Ytterväggar - Gyproc THERMOnomic® - Handbok 10
Ytterväggar - Trästomme - Handbok 10
Monteringsanvisning
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Monteringshandbok Kapitel 5: Gyproc Ytterväggar